Kondenzacijske peči

Zaradi novih zahtev in predvsem drugačne klime v stanovanjih (zrakotesnost) se danes kot etažne peči uporablja v glavnem takšne na prisilni vlek, vgrajuje pa se le še kondenzacijske. Njihov princip delovanja je podoben pečem na prisilni vlek, dosegajo pa večji izkoristek. Svež zrak priteka po koaksialnem dimniku ali po dodatni cevi. Po notranji cevi gredo dimni plini iz hiše, po zunanjem plašču cevi pa si peč s pomočjo posebnega ventilatorja črpa zrak iz okolice. Gorenje poteka neodvisno od zraka v stanovanju, saj gre za zaprto izgorevalno komoro.

Ob sistemu izgorevalnega zaprtega kroga so uvedli še kondenzacijsko tehnologijo. V dimnih plinih je voda v obliki pare, ki se pozimi vidi kot meglica. V vodni pari pa se skriva veliko energije. Inženirji so zaradi boljšega izkoristka kotla razvili proces izgorevanja, kjer se vodna para dodatno ohladi in odda energijo. Z nastankom koaksialnih dimnikov so nastale še dodatne prednosti, saj se hladen zrak že na poti do peči nekoliko ogreje, dimni plini pa se še dodatno ohladijo. Tak dimnik deluje kot rekuperator energije. Razlika med klasičnimi in kondenzacijskimi kotli je tudi v temperaturi dimnih plinov. Klasična naprava spušča v dimnik temperaturo okoli 150 stopinj, kondenzacijska pa okoli 60 stopinj Celzija. Nižja temperatura izgorevanja predstavlja tudi manjši izpust dušikovih oksidov. Edino, kar je treba dodatno izdelati, je odtok kondenzata iz dimnika in plinske peči. Izkoristki so precej boljši, ker pa dimni plini skoraj ne vsebujejo vodne pare, so izjemno lahki. Ta lastnost omogoča veliko dolžino dimniških cevi, kar zagotavlja dinamiko pri njihovem napeljevanju. Seveda pa ob tem po vsej dolžini dimnika kondenzira vodna para in dimnik mora biti temu primeren. Pri klasičnih napravah je bil dimnik aluminijast, danes pa se za kondenzacijske peči uporablja samo plastiko in nerjavno jeklo.

Eno stanovanje, en kotel, en dimnik

Če ima stanovanje svoj dimnik, je rešitev razmeroma enostavna in lahko v dimnik vstavimo novo cev za kondenzacijsko peč. Ob tem je obvezna izdelava projekta, ki ga pripravi projektant na podlagi podatkov, kot so popis vsebine, tehnični podatki, varnostne zahteve, stroški, izbira kotla in podatki o kotlu. Projekt je obvezen vedno, ko se odločimo za prehod s klasičnega kotla na prisilni vlek. Potem sledi izvedba po projektu ter na koncu dimnikarski pregled pred uporabo. Dimnikarsko podjetje dobi na vpogled celoten projekt in vse podatke, izvajalec montaže pa mora dati izjavo o ustreznosti naprave in dimovoda, ki zdaj deluje kot popolnoma zaprta naprava. Če je obstoječi dimnik dovolj velik, lahko rešimo dotok svežega zraka po dimniku, v katerega smo predhodno vgradili cev za odvod dimnih plinov. Druga možnost pa je, da cev za zajem svežega zraka speljemo s stene fasade. Na ta način lahko priključimo tudi več kotlov, vendar identičnih, vse povezave s kakovostnim dimnikom pa morajo biti zrakotesne.

Druga možnost, ki se jo uporablja v etažnih stanovanjih, je dimnik, ki ga naredimo na novo po zunanji strani fasade. Dimnik mora biti sestavljen iz originalnih elementov, ki jih ponujajo proizvajalci kotlov, vsebuje pa tudi element, ki omogoča da peč dobi svež zrak takoj ob izhodu dimovoda na fasado. Ta oblika dimnika po zunanji fasadi je uporabna, vendar estetsko precej sporna. Izpuh, ki ga izpeljemo samo skozi fasado na prosto, pa je omejen z močjo peči, saj je takšna rešitev možna zgolj pri pečeh do 11 kW.

En dimnik, več stanovanj

Če se za sanacijo odloči več stanovalcev v istem bloku, je možno izdelati dimnik za več uporabnikov hkrati. V en dimnik je lahko priključenih več peči, kar je tudi najelegantnejša rešitev. Naj vas ob tem opozorimo še na nekaj. Plastični dimnik mora biti originalen, ne pa polovičarske domače izvedbe. Odločitev za menjavo plinske peči ne predstavlja posebnega problema, svetujemo pa vam temeljit premislek in uskladitev lastnikov stanovanj v isti liniji ter predvsem strokovno sodelovanje dobrega projektanta in izvajalca. Ta bo nemalokrat poskrbel za tako rekoč vse – za predstavitev in svetovanje glede možnosti, za projekt oziroma projektanta in za kakovostno izvedbo. Nikakor ne pristanite na približne rešitve, kajti te se vam lahko prej ali slej maščujejo kot zapleti z dimnikarskim soglasjem ali celo kot večje težave.

Strokovno svetovanje:

- Gregor Tošnjak (www.tosnjak.com)

- www.petrol.si

- www.remih-i.si