Novembra bo minilo leto dni, odkar je vrhniška občina od gradbene inšpekcije zahtevala, naj jo kot stransko udeleženko vključi v svoj postopek zoper Kemis. Občino je inšpektorat oziroma ministrstvo za okolje in prostor sprva zavrnilo na obeh stopnjah, nato pa je Vrhničanom v prid odločilo upravno sodišče, ki je primer vrnilo v ponovno odločanje. Toda gradbeni inšpektorat je v ponovnem odločanju spet zavrnil zahtevo občine, na začetku septembra pa mu je nazadnje pritrdil še upravni organ druge stopnje, to je ministrstvo za okolje in prostor.

Ministrstvo se strinja z inšpektorico

To je pritrdilo argumentaciji inšpektorice, ki ni upoštevala navodil upravnega sodišča, čeprav je bila vezana na njegovo razlago. Odločila je, da vrhniška občina v nasprotju z mnenjem sodišča nima pravnega interesa (tako imenovane neposredne osebne koristi), po katerem bi lahko postala stranka v postopku. Inšpektorica je maja letos pojasnila, da sama od razlage sodišča lahko odstopi, kadar se pojavijo utemeljeni razlogi za to.

Bistveni del sodbe upravnega sodišča je izpodbijala s trditvijo, da v inšpekcijskem postopku, v katerem bi bila občina Vrhnika rada stranka v postopku, sploh ne ugotavljajo, ali bi moral Kemis pridobiti gradbeno dovoljenje ali ne, ampak da nadzirajo le uporabo dela objekta, saniranega po lanskem požaru v skladu z zakonom o graditvi objektov. Argumentacija sodišča je namreč temeljila ravno na tem, da je treba presoditi, ali Kemis potrebuje gradbeno dovoljenje za sanacijska dela na zgradbi, ki jih je že opravil. Tedaj je inšpektorica dodala, da inšpektorat v tem postopku ne ugotavlja niti, ali gre pri sanaciji za nezakonito gradnjo. V zadnji odločbi je ministrstvo za okolje in prostor tej argumentaciji prikimalo.

Upravno sodišče bo verjetno samo odločilo

To pomeni, da se zgodba znova seli na upravno sodišče, ki pa tokrat ne bo odločalo o tem, ali bo primer vrnilo na začetek, ampak bo najverjetneje samo odločalo, ali je vrhniška občina stranka v postopku ali ne. Ko je odločalo prvič, je med drugim zapisalo, da gre »za specifično situacijo, ko se v inšpekcijskem postopku ugotavlja, ali je za sanacijo v požaru poškodovanega objekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje«. Izpostavilo je vprašanje, ali je Kemis upravičeno obnavljal brez gradbenega dovoljenja ali ne. Toda odgovora na to vprašanje Vrhničani, ki ves čas trdijo, da Kemis ne bi smel obnavljati brez gradbenega dovoljenja, še vedno nimajo. Nanj bo očitno moralo odgovoriti upravno sodišče.