Zaradi neresničnih in nepreverjenih obtožb ter blatenja Kemijskega inštituta in s tem našega dela smo zaposleni na inštitutu prizadeti in ogorčeni. Kemijski inštitut ne »betonira drog« in ne servisira »različnih kartelov«. Kemijski inštitut posluje skladno s pravnim redom, ki velja v Republiki Sloveniji, in ne sklepa nikakršnih nezakonitih poslov s katero koli pravno ali fizično osebo.

Na trgu ponujamo izključno storitve raziskav, kemijskih analiz in testiranj, ne prodajamo pa kemikalij ali učinkovin fizičnim ali pravnim osebam. Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih etičnosti in odgovornosti za uresničevanje ciljev, ob spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega razvoja.

Brigita Pirc

služba za odnose z javnostmi, Kemijski inštitut