Nekdanja gradbena baronica Hilda Tovšak bo predvidoma v petek ponovno svobodna ženska, približno dva tedna pa je tako ali tako že doma. Vodstvo zapora na Igu naj bi ji odobrilo nekakšen dopust – ta je mogoč v odprtih režimih – pred dokončnim odpustom.

Pogojni odpust s prestajanja kazni pa je Tovšakovi odobrila komisija, ki je presodila, da Tovšakova izpolnjuje vse potrebne pogoje. V dobro naj bi ji šteli priznanje krivde, primerno vedenje med prestajanjem kazni, pa tudi njeno starost in dejstvo, da se je upokojila. Seveda ob formalnem pogoju, da je prestala najmanj polovico kazni – Tovšakova je odsedela dobrih pet let osemletne zaporne kazni.

Odločali nekaj mesecev

Kot nam je pojasnil njen zagovornik Dušan Tanko, je komisija ocenila tudi, da ponovitvene nevarnosti ni več. Predlog za pogojni odpust je po besedah odvetnika celo podala uprava zapora na Igu, postopek pa je seveda tekel v sodelovanju s Tovšakovo in z odvetnikom. »Iskreno mislim, da se je komisija odločila prav,« je za Dnevnik ocenil Tanko in nam pojasnil, da je postopek trajal nekaj mesecev. Tričlanska komisija, v kateri sedijo predstavniki sodstva, tožilstva in pravosodnega ministrstva, naj bi določene okoliščine še preverjala, na koncu pa po nekaj mesecih pritrdila predlogu, da Tovšakova ne sodi več za zapahe. Dodatnih pogojev komisija Tovšakovi ni naložila.

Po besedah Tanka ima njegova stranka sicer še odprt kazenski postopek v zadevi Delamaris, denarne obveznosti pa naj bi poplačala. Tudi v zadevi Delamaris je Tovšakova že pred časom s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, vendar pa se sodišče še ni izreklo, ali priznanje sprejema, zato ji kazni ni določilo. Tovšakova se je s tožilstvom v tem primeru sicer pogodila za pogojno kazen.

Pogojni odpust se lahko prekliče

Pogojni odpust razvpite nekdanje direktorice Vegrada ni nekaj nenavadnega ali izjemnega. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je bilo iz slovenskih zaporov lani 306 obsojencev odpuščenih po v celoti prestani kazni, predčasno odpuščenih jih je bilo 399, pogojno odpuščenih pa 188.

Predčasni odpust je mogoč za tiste obsojence, ki prestanejo dve tretjini kazni, takšen odpust pa odobri direktor zapora na podlagi mnenja strokovnih delavcev. Pogojni odpust po drugi strani lahko odobri le komisija pravosodnega ministrstva za obsojence, ki so prestali polovico zaporne kazni oziroma tri četrtine, če je dosojena kazen višja od 15 let. Komisija lahko pogojno izpuščenim tudi določi določena varstvena nadzorstva (zdravljenje, prepoved druženja z nekaterimi osebami, obiskovanje delavnic in podobno), pogojni odpust pa je naknadno mogoče tudi preklicati, če obsojeni stori novo kaznivo dejanje ali je ponovno obsojen na zaporno kazen.