Odgovor: V osnutku Uredbe o razvrščanju objektov, ki bo nadomestila Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, je določeno, da spada nadstrešek do površine 20 m2 in višine do 2,5 metra med enostavne objekte. Za enostavne objekte pa Gradbeni zakon določa, da gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje nista potrebna.

Vprašanje: Z ženo si že dolgo želiva lastno hišo. Pred kratkim sem podedoval zemljišče, na katerem stoji zelo stara hiša. Odločila sva se za temeljito rekonstrukcijo, saj je hiša zelo dotrajana. Ali za rekonstrukcijo potrebujeva gradbeno dovoljenje?

Odgovor: Da, za rekonstrukcije je treba imeti gradbeno dovoljenje in prijaviti začetek gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta. Gradbeni zakon je glede rekonstrukcije nekoliko strožji, saj se morajo pri rekonstrukciji ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, gabariti objekta pa se praviloma ne smejo povečati, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje je mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

Mag. Boštjan J. Turk