1930 evrov je junija letos po podatkih Surs znašala povprečna bruto plača v javnem sektorju (1244 evrov neto). Zaposleni v zasebnem sektorju so v povprečju prejeli 1517 evrov bruto oziroma 991 evrov neto. Povprečna bruto plača v javnem sektorju se je od junija lani zvišala za 2,9, v zasebnem sektorju pa za 3,1 odstotka.

4791 evrov je po podatkih ministrstva za javno upravo znašala maja povprečna bruto plača predsednika države in funkcionarjev izvršilne oblasti, sledijo jim poslanci s 4406 evri bruto.Med večjimi skupinami imajo najvišje plače zdravniki in zobozdravniki (v povprečju je znašala 3851 evrov) ter visokošolski učitelji (3175 evrov). Povprečna bruto plača srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev je maja znašala 2141 evrov, povprečna plača policistov 2046 evrov, vojakov 1884 evrov, povprečna plača medicinskih sester in babic 1782 evrov, vzgojiteljev v vrtcih 1492 evrov, administrativnih delavcev pa 1260 evrov.

166.355 je bilo lani zaposlenih v javnem sektorju. Glede na leto 2016 se je povečalo za okoli 3700 oseb. V javnih zavodih se je število zaposlenih povečalo za 2,9 odstotka, v državni upravi pa za pol odstotka oziroma za 162 oseb. Izstopa upad števila vojakov; teh je bilo manj za 2,4 odstotka ali za okoli 150 oseb.

2,3 odstotke mase bruto plač ali 85,2 milijona evrov je šlo lani za izplačila delovne uspešnosti, od tega 61 odstotkov v šolstvu. Največji delež delovne uspešnosti predstavlja povečan obseg dela (40,6 odstotka).

305 milijonov evrov so lani znašala izplačila za dodatke, kar je 3,6 odstotka več kot leta 2016. Izplačila za dežurno delo (23,5 milijona evrov) so se povečala za 27 odstotkov, za nadurno delo (92,4 milijona evrov) pa za 7 odstotkov.

»V javnem sektorju ni problem število zaposlenih, ampak njihova razporeditev. Ponekod jih je preveč, ponekod pa premalo.«

Rudi Medved , minister za javno upravo