Programski svet RTV Slovenija bo danes obravnaval dve zadevi v zvezi z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem: njegov predlog, da bi bila za direktorico televizije imenovana znana televizijka (trenutno v službi v časopisni hiši Večer) Katja Šeruga, ter prijavo generalnega direktorja komisiji za preprečevanje korupcije, ki jo je podal nadzorni svet RTV Slovenija. Če bodo programski svetniki zaradi očitkov o navzkrižju interesov izgubili zaupanje v Kadunca, utegne to vplivati tudi na imenovanje Šerugove.

Preberite še RTV Slovenija Igor Kadunc programski svet nadzorni svet Slovenski filmski center