Višje sodišče je pred kratkim pritrdilo kranjskemu okrožnemu sodišču, ki je aprila lani ugodilo tožbenemu zahtevku Družbe za spodbujanje razvoja TNP. Ta je pred leti na družbo Pokljuka Turizem, ki jo je ustanovila skupaj z Elmontom Bled, prenesla Hotel Jelka in Gostišče Zatrnik kot stvarni vložek. A ker s tem ni soglašala država kot večinska lastnica, je bil prenos lastništva ničen, je v tožbi trdila družba, čemur je nato pritrdilo tudi sodišče.

Tako bosta obe nepremičnini, katerih vpisani lastnik je Pokljuka Turizem, znova prešli v last Družbe za spodbujanje razvoja TNP - v likvidaciji, ki je Elmontu Bled prodala tudi svoj 51-odstotni delež v družbi Pokljuka Turizem, katere edini lastnik je tako Elmont. Sedaj pa je Pokljuka turizem oziroma Elmont Bled s sodbo sodišča izgubil lastništvo nepremičnin, v katere je dlje časa vlagal in zanje skrbel ter na katerih ima vpisane tudi hipoteke.

Kot je za STA povedal stečajni upravitelj Družbe za spodbujanje razvoja TNP Kristijan Anton Kontarščak, je bila tožba vložena že pred začetkom stečaja in se je soočal s pritiski, da bi jo umaknil. »Tožba in sodba sta v interesu stečajne mase oziroma upnikov, za katere kot upravitelj delam, žal pa to ni vedno tudi v interesu turizma,« je pojasnil.

Direktor Elmonta prepričan, da se je zgodila velika krivica

Po pravnomočni sodbi je obvestil družbo Pokljuka Turizem, da zaseda nepremičnine brez pravne podlage. Začel je z aktivnostmi za prevzem premoženja, ureditev zemljiškonjižnega stanja in drugimi dejanji, potrebnimi za unovčitev tega premoženja. Pred prodajo je treba izpeljati tudi postopek cenitve, zaradi napovedi Turizma Pokljuka in Elmonta Bled o vložitvi revizije in pritožbe na vrhovno sodišče pa Kontarščak razmišlja, da bi zaenkrat s prodajo počakal.

Direktor Elmonta Bled Janez Žnidar je prepričan, da se je Elmontu zgodila velika krivica. Skupaj z Družbo za spodbujanje razvoja TNP so pred leti z ustanovitvijo Turizma Pokljuka in prenovo hotela naredili nekaj dobrega za Pokljuko. Zato Žnidar upa, da bodo s stečajnim upraviteljem v prihodnje lahko našli neko rešitev vsaj glede najema, da se ne bi izgubljala vrednost, pri čemer velja, da sta Elmont oziroma Turizem Pokljuka lastnik vse opreme.

Trenutno je hotel, ki ima 20 sob in restavracijo, sicer v upravljanju Športnega društva Pokljuka, ki skrbi tudi za Center Pokljuka. Kot pravi direktor Pokljuka Turizma Borut Farčnik, v Jelki delajo zelo dobro. »Poletje je bilo dobro, a še ne odlično. Gre pa bistveno hitreje kot prejšnja leta prodaja za zimo, posebej december bo zelo poln in prav zima bi lahko dala nov zagon za naprej,« je pojasnil.

To, ali bo Športno društvo Pokljuka lahko še naprej upravljalo s hotelom, ni jasno, odvisno bo od dogovora med Družbo za spodbujanje razvoja TNP in Elmontom, kjer menijo, da bi bilo zaradi vložka znatnih sredstev v hotel in njegovo poslovanje škodljivo razdreti pogodbo.

»Če so najemi pod tržnimi pogoji, ne vidim razloga, da ne bi ostali, s to izjemo, da se od sodbe dalje plačuje najemnina v korist stečajne mase,« je ocenil Kontarščak, ki je z namenom pridobitve informacije glede poštene višine najemnine v minulih dneh objavil nezavezujoče zbiranje ponudb za najem hotela in gostišča.