Izgorelost zaposlenih ne vpliva le na njihovo zdravje, temveč tudi na poslovni uspeh podjetja in splošno ekonomijo države, ugotavlja nova raziskava evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofund. Simptomi izgorelosti sicer lahko trajajo tudi več let, zato jih je treba prepoznati in pravilno odpravljati oziroma zdraviti, dodajajo.

Tveganja za izgorelost

Psihološka tveganja, kot so preobremenjenost z delovnimi nalogami, delo do poznih ur in nadure, brez dvoma vodijo v izgorelost, poudarjajo v organizaciji. Prav tako zaposlenim ne prizanašajo nestrinjanja z etiko in vrednotami podjetja, slabe karierne možnosti in krivice na delovnem mestu. Gre za negotovost, ko zaposleni ne čutijo več pripadnosti podjetju in imajo občutek, da ne morejo vplivati na spremembe v podjetju, temveč so prepričani zgolj v to, da jih nadrejeni vidijo kot orodje za doseganje svojih ciljev.

Eurofundova raziskovalka Agnès Parent Thirion je ob tem poudarila, da izpostavljanje tovrstnim visokim tveganjem na dolgi rok zagotovo predstavlja nevarnost za izgorelost. »Način našega dela je lahko bolj prilagojen in organiziran drugače in bolje. Namesto da se odzovemo takrat, ko imajo sodelavci že težave, bi se morali bolj posvečati preventivi in se bojevati proti dejavnikom, ki vodijo v izgorelost. To bi moralo biti del kolektivne zavesti.«

Več bolniških in več odhodov

Izgorelost ima številne posledice za naše zdravje in je neposredno povezana z nespečnostjo in nezmožnostjo okrevanja. To seveda vpliva na kakovost življenja zaposlenega, ki se sooča s preobremenjenostjo, kar vodi tako v vse pogostejšo odsotnost na delovnem mestu oziroma bolniški stalež kot tudi v višjo fluktuacijo kadrov, poudarjajo Eurofundovi raziskovalci. Nazadnje huda izgorelost privede do nesposobnosti za delo, kar ne nazadnje prinaša stroške in posledice, ki sežejo veliko dlje od posameznika.

Eurofund je v svoji raziskavi prav tako odkril, da se pojavljajo težave, ali gre pri izgorelosti za sindrom ali bolezensko stanje. Ko gre za zakonodajo, lahko izgorelost najdemo pod različnimi naslovi, od duševnega zdravja na delovnem mestu, stresa in prekomernega dela do varstva pri delu in izzivov za zdravje na delovnem mestu.