»S sodelovanjem v Zlati niti smo pridobili več, kot smo si v začetku sploh predstavljali. Prvi in najpomembnejši korak je bil narediti inventuro odnosov v podjetju, pogledati se v ogledalo, kje sploh smo. Nismo vedeli, kakšne rezultate lahko pričakujemo, saj je anketa anonimna in so rezultati odkriti – brez cenzure. Kljub pričakovanjem, saj imamo res dobre odnose, bi lahko sledil hladen tuš in preobrat. Pa se to ni zgodilo, dobili smo povratno informacijo, da smo v podjetju pravi ljudje z zdravim svetom vrednot in s srčno predanostjo, tako drug drugemu kot tudi delu,« o sodelovanju Zaposlitvenega centra Avantus v Zlati niti 2017 razmišlja njegov direktor Matjan Cojhter.

Še bolj se zavedajo pomena dobrih odnosov

Avantus se je v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2017 med majhnimi podjetji uvrstil v sedmerico finalistov, s sodelovanjem v Zlati niti 2018 pa bo vnovič izmeril kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo ter preveril napredek. »Ugotavljamo, da imamo vrsto ukrepov za dobro počutje svojih sodelavcev in njihov strokovni ter osebnostni razvoj, četudi večine nimamo zapisanih kot na primer v drugih podjetjih, vendar so pri nas utečena praksa. Najpomembneje je, da smo dvignili raven zavedanja, kako pomembni so odlični odnosi na delovnem mestu. Pri nas na delovno mesto gledamo predvsem kot skupni prostor, ki ga preveva pozitivno naravnana aktivnost, kjer se vsakodnevno srečujemo in dajemo vse od sebe,« je slikovit Cojhter.

»Zelo veliko možnosti za izboljšave imamo še, veliko ukrepov bi lahko še dodali. Vendar želimo, da ukrepi rastejo organsko, korak za korakom in da s kakovostjo izvajamo tiste, ki so naši, utečeni in prinašajo v delovno skupino veselje, sproščenost in nove navdihe. Zagotovo bomo koristili smernice projekta ASI za delo z vsemi zaposlenimi, ne samo s starejšimi,« poudarja Cohjter.

Trije v enem

Tako opozori, da Zlata nit letos prinaša podjetjem prav poseben izziv – pod eno streho namreč združuje tri stebre, to pa so natečaj Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno ZAvzeti, ki je del projekta ASI Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in natečaj Zlata praksa ter izbor najboljših zaposlovalcev. Vstopna točka za vse tri je ena – vse elektronske prijave so možne na spletni strani www.dnevnik.si/zlatanit.

Kaj je bilo Avantusu pomemben motivator za vnovično vključitev v Zlato nit? »Ponovno sodelujemo, zato ker smo ponosni, da se ne glede na specifičnost našega podjetja, kjer delajo invalidi in dajemo individualno podporo brezposelnim pri iskanju zaposlitve, lahko pogumno postavimo ob bok klasičnim podjetjem, ker smo bili navdih marsikateremu podjetju, ki se danes obrača na nas, ker jih zanima, kako smo pridobili ta certifikat starejšim prijazno podjetje. Pa tudi, ker je to potrditev, da delamo kakovostno in ker je to hkrati tudi poziv drugim podjetjem, navsezadnje zaposlenim, da je vsak od nas odgovoren za dobro delovno vzdušje.«

Detektirali najbolj boleče točke

Sodelovanje v Zlati niti 2017 je novo izkušnjo prineslo tudi mladi ekipi Agilcona, ki se je letos vnovič odločila za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo. »Rezultati lanskoletnega sodelovanja v Zlati niti so bili v Agilconu, ki je še zelo mlada in hitra rastoča ekipa, prva resna priložnost, da poglobljeno izmerimo odnos zaposlenih do podjetja. Rezultate in primerjave z ostalimi podjetji smo vzeli kot priložnost, da identificiramo področja, kjer je podjetje močno, in tudi tista, kjer so potrebne izboljšave,« je dejal Marko Perme, direktor podjetja, ki zaposluje 36 sodelavcev, ob njih imajo še 13 stalnih zunanjih sodelavcev.

Ugotovitve so predstavili vsem zaposlenim, posebej so se pogovorili o področjih, kjer so identificirali nižje stopnje zadovoljstva. »Tu smo naredili tudi načrt izboljšav. Vnovično merjenje bo zato za nas zelo pomembno, saj želimo preveriti, če smo se na ključnih bolečih točkah izboljšali,« je zelo jasen Perme.

Letošnje sodelovanje na Zlati niti bodo promovirali na internih dogodkih in po internih socialnih omrežjih. Izpostavili bodo, zakaj sodelujejo – za izboljšanje na področjih, ki jih zaposleni opredelijo kot šibka. »Prav tako bomo že ob začetku zagotovili, da bodo rezultatom sledili konkretni ukrepi izboljšav v 2019. Sodelovanje v Zlati niti smo v Agilconu umestili med ostale aktivnosti, s katerimi zaposlene spodbujamo k neprestanemu podajanju povratnih informacij in v drugem koraku seveda upoštevanju teh informacij pri nadaljnjem razvoju podjetja – z vidika procesov, predvsem pa z vidika kulture in vrednot, ki jih gojimo,« poudarja Perme.