250

gradbišč po državi je rezultat, s katerim se je ob odhodu s funkcije pohvalil bivši minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

800 km

cest je bilo prenovljenih ali zgrajenih, ob tem so se vsako leto zvišala proračunska sredstva za ceste. Lani je država za investicije v cestno infrastrukturo namenila 217 milijonov evrov, letos 225 milijonov.

Draženci–Gruškovje je največji projekt, ki se končuje v letošnjem letu, saj se končuje del manjkajočega avtocestnega križa.

Druga cev predora Karavanke je eden največjih že začetih projektov, ki bodo predvidoma končani v mandatu nove vlade, in sicer leta 2022.

90 km

železniških prog je bilo moderniziranih, med temi so najpomembnejši odseki Pragersko–Hodoš, Divača–Koper, Slovenska Bistrica–Pragersko, Dolga Gora–Poljčane. Letos je država za železnice zagotovila 383 milijonov evrov, od tega več kot 91 milijonov evropskih sredstev. Še 165 milijonov evrov iz proračuna bo namenjenih sofinanciranju nakupa 25 novih vlakov za Slovenske železnice.

Drugi tirje najpomembnejši železniški projekt. Slovenija je za 27 kilometrov nove železnice zagotovila 233 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev.

109 km

je dolga prva označena kolesarska povezava v Sloveniji od Rateč do Ljubljane.

Kolesarski križ Letos (četudi po koncu glavne kolesarske sezone) naj bi bila odprta povezava od Ljubljane do mejnega prehoda Obrežje, v letu 2019 pa od Maribora in avstrijske ter madžarske meje do Kopra oziroma meje s Hrvaško in z Italijo).

31

hitrih električnih polnilnic je bilo odprtih ob avtocestah, te pa zagotavljajo polnjenje avtomobilskih baterij v 20 minutah.

10. mesto

na svetu je dosegla Slovenija na indeksu energetske odličnosti (lani 13. mesto) po kriterijih energetske trileme (zanesljivost, dostopnost, trajnost).

Anja Hreščak