S projektom želijo spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo. S tem prispevajo k pestrejšemu izboru kakovostnih živil. Projekt je nekomercialne narave in brez stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga ministrstvo za zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemajo do 30. novembra prek spletne strani inštituta. K sodelovanju vabijo tako potrošnike kot proizvajalce živil, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. Proizvajalci lahko predlagajo največ tri živila po lastnem izboru, medtem ko potrošniki lahko predlagajo več različnih živil. Inštitut bo pri izboru upošteval različne vidike inovativnosti, predvsem pa posebnosti v sestavi z namenom doseganja ugodne prehranske sestave. lo