Na območju prihodnje športne dvorane v Mengšu so ta mesec že začeli s predhodnimi arheološkimi izkopavanji, bliža pa se tudi začetek gradnje, saj so na občini končno dobili že drugo pravnomočno gradbene dovoljenje. Pridobitev je nekoliko zamaknila zahteve Civilne iniciative Mengeš, da se vključi v postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Na občinski upravi že pripravljajo tudi razpis za izbor izvajalca za gradnjo in kot pravi župan Franc Jerič, naj bi glavnino del izvedli naslednje leto, dvorana pa naj bi bila končana leta 2020.

»Gradnja nizkoenergetske večnamenske športne dvorane Mengeš je prioriteta naslednjih občinskih proračunov,« je jasen župan Jerič. Dodaja, da bodo o vseh nadaljnjih aktivnostih občane sproti in redno obveščali, še zlasti uporabnike šolskih prostorov, ki jim bodo omogočali nemoten in varen prihod v šolo.

Prednostna vodooskrba

Projekt gradnje športne dvorane sega še v leto 2009, ko sta občina in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti, ki je dvorano umestila na zunanja igrišča ob osnovno šolo. Tri leta pozneje so pridobili tudi gradbeno dovoljenje, a so morali v sodelovanju s sosednjimi občinami denar za dvorano založiti za pomembnejši kohezijski projekt vodooskrbe. Ko so jim leta 2016 založena sredstva vrnili, so se znova lotili priprav na gradnjo dvorane, ki so jo vključili v lanski in letošnji proračun, a so morali projekte zaradi gradnje vzhodnega prizidka k šoli nekoliko spremeniti. To je bilo treba storiti tudi zaradi pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada.

Športni pouk

Glavni vhod v dvorano, ki bo s šolo povezana s podzemnim hodnikom, bo na severni strani. Z zavesami bodo lahko dvorano razdelili v tri vadbene enote v velikosti po 415 kvadratnih metrov. V vzhodnem delu je predvidena tudi možnost vgradnje plezalne stene.

Na tribunah bo prostora za 384 gledalcev, z dodatnimi izvlečnimi tribunami bo lahko v dvorani hkrati z nastopajočimi 1100 obiskovalcev. V delu dvorane so predvidene garderobe za učence, učitelje športne vzgoje in predmetne stopnje. Dvorana bo namenjena predvsem izvajanju kakovostnega športnega pouka in šolskih športnih tekmovanj. V popoldanskih urah bo na voljo športnim društvom, v večernih urah pa tudi rekreaciji občanov.

Osnovni gradbeni material bo les, zunanji videz objekta pa bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. Obstoječe zunanje igrišče bodo prestavili na južno stran objekta. Predvideni sta dve asfaltirani igrišči, nogometno-rokometno igrišče in košarkarsko igrišče, ter tekaška steza in prostor za skok v daljino. V sklopu zunanjih športnih površin so predvidene tudi povezovalne pešpoti do šole, telovadnice in drugih objektov oziroma poti v bližini. Ostala bo tudi povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš.

V tretji, zadnji fazi ureditve prostorske problematike Osnovne šole Mengeš načrtujejo še preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo in jedilnico, knjižnico in manjkajoče kabinete.