Potem ko je med lanskim evropskim prvenstvom informacija o sporu med sodniki, klubi in Košarkarsko zvezo Slovenije prvič prišla v javnost in so bile nato celo prestavljene nekatere tekme mlajših kategorij in prvi krog članskega državnega prvenstva, je po navideznem zatišju v teh dneh znova završalo. Društvo košarkarskih sodnikov (DKS) Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) očita, da ni sprejela njihove paketne ponudbe, ki je bila po njihovem v večini usklajena tudi s klubi prve, druge in ženske lige. Vsebovala je usklajen stroškovnik, izvajanje seminarjev za pomožne sodnike, izvajanje seminarjev za sodnike, vrnitve vseh sodnikov ter redefinicijo dela komisarjev. Na ponedeljkovi seji IO KZS je bil nato podan in sprejet stroškovnik, ki ga je predlagala KZS.

»Na seji IO KZS je bil podan in sprejet stroškovnik, s katerim je KZS enostransko posegla v usklajen stroškovnik in predlagala pravilnik za sodnike in komisarje, s čimer je grobo posegla v avtonomijo sodniške organizacije. Na ta pravilnik so podali mnenje tudi Ulebovi sodniki (Javor, Pukl, Boltauzer, Nedović, Majkić in Petek, op. p.), vendar ga niso upoštevali in je bil predlagani stroškovnik in pravilnik KZS izglasovan. KZS je kljub dogovorom samovoljno in grobo posegla v seminarje za pomožne sodnike, ki so vedno bili v domeni Osnovnih sodniških organizacij (OSO), kar je bil edini finančni vir za ta društva, saj je poslal razpise brez dogovora in kršil dogovor, sklenjen med njim in DKS, ter dogovor med klubi in DKS. KZS je razpisal tudi seminar za sodnike na vseh listah, kljub temu da je to v domeni DKS in je s tem znova kršila dogovor z njim,« je med drugim zapisal vodja pogajalske skupine DKS Sašo Ristič in pozval vse sodnike in tehnične komisarje, da pod po njihovem mnenju enostranskimi in vsiljenimi pogoji do nadaljnjega ne opravljajo svojega dela na vseh tekmah pod okriljem KZS.

Na poziv Saša Rističa se je odzval predsednik KZS Matej Erjavec, ki je zapisal, da se posamezniki znotraj sodniške organizacije za dosego lastnih interesov poslužujejo nekorektnih taktik in zavajajo javnost, ter med drugim še: »V DKS so svojim članom podali neresnico, ko so jih obvestili, da je bila njihova paketna ponudba v glavnem usklajena z vsemi klubi in da je KZS samovoljno posegala v dogovor. Dejstvo je, da so bili v resnici usklajeni le s klubi 1. SKL, medtem ko so bili s klubi ženske, 2., 3. in 4. SKL neusklajeni. Dogovor iz lanskega leta jih je zavezoval k temu, da morajo biti usklajeni prav z vsemi, in ker ni bilo tako, nam na košarkarski zvezi na pobudo klubov ni preostalo nič drugega, kot da poskusimo najti sredinsko pot za vse in poskusimo narediti sistem bolj pravičen. 85 odstotkov klubov je s postavljenim stroškovnikom prav tako nezadovoljnih, vendar pa so ga sprejeli kot edino rešitev v dobro slovenske košarke. Na situacijo gledajo, kot da niso dobili tistega, kar jim je obljubil DKS, in gledajo na naš predlog kot darilo za sodnike, zato tukaj preprosto ni več manevrskega prostora.«

V mlajših kategorijah so medtem že odpadle nekatere tekme, nekatere pa so potekale normalno. »Kličejo nas številni sodniki, ki želijo soditi in tožijo, da so zaradi tega deležni pritiskov določenih iz DKS. Z njimi bomo poskušali kar se da normalno izpeljati sezono,« pa pravi generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.