Stanovanja, ki bodo zgrajena do konca leta 2019, bodo namenjena za eno do dve osebi, velenjska občina pa jih bo oddajala v neprofitni najem. »Izbrana lokacija je najustreznejša tako s stališča kakovosti bivanja, saj je v bližini Dom za varstvo odraslih z možnostjo uporabe domskih uslug kot s prostorskega stališča, ker so v neposredni bližini Zdravstveni dom Velenje, lekarna, trgovine in lokalni promet,« je povedal Kontič. Poleg oskrbovanih stanovanj je načrtovano tudi parkirišče s 24 parkirnimi prostori, od tega bodo tri namenjena invalidom. Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena skladno s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo okoljsko ministrstvo. Velenjska občina namerava oddati oskrbovana stanovanja v najem na podlagi kriterijev, ki jih bo opredelila v posebnem pravilniku in v katerem bodo prednostno pravico najema imeli občani Velenja. Status najemnih neprofitnih stanovanj se ne bo spreminjal, je zatrdil Kontič. Velenjska občina je projekt gradnje oskrbovanih stanovanj prijavila na javni razpis za pridobivanje oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je objavil republiški stanovanjski sklad. Kontič pričakuje, da bo sklad sofinanciral oziroma odkupil del oskrbovanih stanovanj v Velenju. Ker je vloga velenjske občine v fazi končnega potrjevanja, končna vrednost sofinanciranja še ni znana.