Po prijavi inšpektoratu leta 2016 je namreč inšpektor ugotovil, da so starši preplačali stroške za šolo v naravi in bi jim morala šola denar vrniti. Razlika je nastala zato, ker šola letovanja ni organizirala v enem od letovišč Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, temveč je ponudbo iskala na trgu in otroke peljala v eno izmed slovenskih termalnih zdravilišč.

Pri preplačilih gre za zneske od nekaj več kot šest do 35 evrov, odvisno od starosti otrok. Ravnatelj Pavel Srečnik je po posredovanju inšpektorata leta 2016 obljubil, da bo šola denar vrnila v dveh mesecih, in inšpektorat obvestil, da je preplačilo za leto 2016 že vrnil.

Toda starši so ugotovili, da ravnatelj ni le snedel obljube, temveč je napačno obvestil tudi inšpektorat. Postopek na inšpektoratu, ki se je zaradi tega lani ponovno sprožil, se je letos zaključil, vanj pa je inšpektor zapisal tudi, da je ravnatelja opozoril na kaznivo dejanje krive izpovedbe oziroma da je ravnatelj Pavel Srečnik v prejšnjem poteku postopka podal neresnično izjavo. Nezadovoljni starši so namreč inšpektorat obvestili, da jim ravnatelj ni posredoval verodostojnih informacij. Hkrati pa ogorčeni trdijo, da jih ni pravočasno in točno obvestil ne o nastalih preplačilih ne o postopku, ki je tekel na inšpektoratu, oziroma da se je trudil prikriti te informacije. Starši poleg tega trdijo, da je ravnatelj zavedel tudi inšpektorat z zagotovili, da bo preplačilo takoj vrnil, a tega ni storil, kar je v sklepnem poročilu potrdil tudi inšpektorat.

Inšpektorat je letos po zaključku postopka šoli naložil vračilo preplačila za vsa tri leta, šola je večini staršev denar tudi vrnila. Le »večini« zato, ker je šola prezrla, da so nekateri otroci že odšli na druge šole in se tako niso znašli na seznamu za vračilo denarja.

Ravnatelj: Postopek je končan

Ravnatelj Pavel Srečnik je na vprašanja o zapletu s šolo v naravi, preplačili in vračanjem denarja odgovoril: »Anonimno prijavo v zvezi s šolo v naravi, ki jo omenjate, je obravnaval inšpektorat ministrstva za šolstvo in šport. Postopek izrednega inšpekcijskega nadzora je bil s sklepom 10. julija 2018 ustavljen. V postopku smo izvedli vse ukrepe, določene z odločbami.« Na vprašanja o ostalih očitkih staršev, tako v zvezi s porabo preveč zaračunanih letovanj kot tudi o neustreznem obveščanju, ravnatelj ni odgovoril.

Starši so na sejah organov šole v preteklosti večkrat razpravljali o ponudbah in cenah letovanj ter terjali ustrezne odgovore šole, ki pa jih niso prejeli. Zgodilo se je celo, da ena generacija otrok sploh ni šla v šolo v naravi, ampak so del programa izvedli kar na bazenu v Kranju.

Starši, ki so prepričani, da so upravičeni do vseh informacij, pravijo, da bodo vztrajali pri zahtevi po odgovorih na vprašanja o porabi preplačanega denarja ter tudi, kje je potem šola našla denar za vračila po dveh letih od začetka ugotavljanja nepravilnosti oziroma po štirih letih od prvih razhajanj med stroški in tistim, kar so morali plačati starši.