Do 9. oktobra na Mestni občini Kranj zbirajo ponudbe za objavljene javne razpise za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca in osnovne šole Simona Jenka – podružnične šole Center. Naložba je po podatkih občine vredna 5,5 milijona evrov, od katerih bo občina prispevala 1,2 milijona evrov, za sofinanciranje pa bosta poskrbela proračuna države in EU.

Novi oddelki za vrtičkarje in šolarje

Na spletni strani občine so objavljeni trije javni razpisi – za dozidavo in rekonstrukcijo objekta, za gradbeni nadzor ter za dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme. Kot pojasnjujejo na občini, želijo prenoviti vzhodni del praznega objekta na Komenskega ulici 4 v Kranju, ki naj bi služil za nove oddelke predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Obenem naj bi energetsko obnovili celotno stavbo, torej tudi zahodni del objekta, v katerem na naslovu Komenskega ulica 2 deluje osnovna šola.

»Pridobili bomo kar osem novih oddelkov za osnovnošolsko izobraževanje in štiri oddelke za vrtčevsko vzgojo. Dela bi ob uspešno izvedenih postopkih javnega naročanja lahko začeli še letos, v uporabo pa bi objekt lahko predali septembra 2020,« je optimistične načrte pojasnil župan Boštjan Trilar.

Po županovih besedah bodo prostore v zdaj praznem delu stavbe uredili tako, da bodo lahko glede na potrebe spreminjali svojo namembnost. »Pridobili bomo moderen, svež koncept programa vzgoje in izobraževanja, ki se bo lahko enostavno prilagajal baby boom generacijam. Skoraj brez prilagoditev bomo v enem prostoru lahko zagotovili igralnico, že naslednje leto pa, če bodo potrebe, v istem prostoru učilnico za prvo triado,« pravi Trilar. Stavba bo po prenovi energetsko varčna, prilagojena bo gibalno oviranim otrokom, ki bodo imeli na voljo tudi dvigalo, imela bo novo razdelilno kuhinjo in jedilnico ter nov servisni hodnik za razvoz hrane.

»V telovadnici bomo zamenjali okna. Lepše bomo uredili otroško igrišče in zelenico ter zagotovili varen dostop vrtčevskih otrok in mlajših učencev,« našteva župan.

Osnovnošolci že dobro desetletje samevajo

Gradnja stavbe po podatkih kranjske občine sega v obdobje pred drugo svetovno vojno in je delo arhitekta Emila Navinška, ki je umrl leta 1991. »Po drugi svetovni vojni je bila stavba namenjena osnovnošolskemu izobraževanju, sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je v zahodnem traktu ostala podružnična šola Center, medtem ko je vzhodni del zasedla ekonomska šola in tam delovala do preselitve,« pojasnjujejo na občini. Vsako od kril, zahodno in vzhodno, je ves čas imelo svoj naslov in svoj vhod. Po selitvi ekonomske šole leta 2007 je vzhodni del objekta ostal prazen. Pred štirimi leti so ga statično ojačali in popravili streho ter izvedli še nekaj nujnih del.

Vzhodni del objekta, v katerem je pred selitvijo delovala srednja ekonomska šola, je občina Kranj pridobila na podlagi menjalne pogodbe z vlado Republike Slovenije iz leta 2004. Zahodno krilo objekta pa je že vse od začetka v lasti občine in ga upravlja osnovna šola Simona Jenka Kranj, podružnična šola Center.