Teršek je univerzitetni učitelj na Univerzi na Primorskem in na Evropski Pravni fakulteti Nove univerze v Novi Gorici, Sever je član direktorata za raziskave in dokumentacije v Sodišču EU v Luksemburgu in ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, Pintar pa je pravnik, navajajo v uradu predsednika republike.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Kot so sporočili s Pahorjevega kabineta, bo predsednik republike skrbno preučil prispele kandidature in se o njih posvetoval z vodji poslanskih skupin v DZ. V pogovorih se bo potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem za opravljanje te funkcije.

Pahor je do sedaj DZ predlagal šest kandidatk in kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, v vseh primerih so bili kandidati izvoljeni s prepričljivo večino, še navajajo v Pahorjevem uradu.

Čeprav v primeru oblikovanja predloga predsednika republike za položaj ustavnih sodnikov ustava in zakon ne predpisujeta rokov, si bo predsednik republike prizadeval, da bo po posvetovanju z vodji poslanskih skupin do odločitve prišlo v času, ki bo omogočal izvolitev pred pretekom mandata sedanji ustavni sodnici Jadranki Sovdat.

Po tistem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o predlogu kandidata za ustavnega sodnika, in pred glasovanjem v DZ je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov je bil objavljen v uradnem listu 13. julija, rok za zbiranje pa se je iztekel v soboto ob polnoči. Predsednici ustavnega sodišča Sovdatovi namreč 18. decembra poteče devetletni mandat.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predlogi možnih kandidatov morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.