Družbe, ki jih zanima celovita preobrazba te pomembne šišenske ceste od križišča z ulico Na jami do prečkanja Poti spominov in tovarištva in so se minuli mesec pravočasno prijavile na razpis, so Teleg-M, GP Krk, Kostak, Komunalne gradnje, Hidrotehnik, Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Prenova - Gradbenik in KPL. Na občini so zdaj preverili, ali so ponudniki sposobni izvesti ta posel in izpolnjujejo zahtevane razpisne pogoje. Ugotovili so, da so vsi kandidati ustrezni za izvedbo projekta, zato jih bodo povabili k sodelovanju v drugi fazi javnega razpisa. Kandidati bodo občini predložili prvo ponudbeno ceno, potem pa sledijo še pogajanja. Prenova naj bi se sicer začela še letos, končala pa prihodnje leto. Izbrani ponudnik bo moral Vodnikovo cesto urediti tako, da bo na njej več prostora za pešce in kolesarje. Cestišče bo nekoliko ožje kot zdaj, a še vedno široko šest metrov in s tem dovolj prostorno za srečanje dveh mestnih avtobusov. Le na odseku med cesto Pod hribom in Gospodinjsko ulico bo vozišče široko 5,5 metra. Tam občina načrtuje ureditev manjšega trga. Kolesarji bodo vzdolž Vodnikove ceste imeli na voljo površine, široke od 1,5 do 2 metra, površine za pešce pa se bodo raztezale na od 1,1 do 4,4 metra širokem pasu.