Predsednik vlade RS ima na voljo izkušene strokovnjake iz prejšnje vlade, ki so utečeni pri delu in reševanju groženj. V slovenskem prostoru pa je še nekaj izjemnih strokovnjakov med povsem novimi obrazi za javnost za to funkcijo. Gre namreč za funkcionarja, ki mora neprestano z evalvacijo groženj zelo premišljeno predlagati in tudi sodelovati pri racionalnem, povezanem odzivanju celotne vlade RS na vsa morebitna ogrožanja. Je oseba, ki vsebinsko in operativno koordinira ter svetuje rešitve na področju nacionalne varnosti z zadostno in potrebno uporabo subjektov nacionalne varnosti. Kaj hitro lahko to imenovanje postane samo po sebi ogrožanje nacionalne varnosti, kar je vsaj delno utemeljeno v tem zapisu.

dr. Iztok Podbregar

redni profesor za vodenje in upravljanje varnostnih organizacij