Rojen je bil leta 1922 v Bruni vasi pri Mokronogu. Prva leta je preživel v Krmelju, osnovno šolo pa obiskoval v Šentjanžu na Dolenjskem. Leta 1933 se je vpisal v nižjo gimnazijo v Ljubljani, leta 1937 pa na učiteljišče - v tem času je začel slikati akvarele. Prvi zgled jo dobil pri očetu, ki je bil prav tako amaterski slikar.

Po osvoboditvi je končal peti letnik učiteljišča in se vpisal na novoustanovljeno Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Študiral je pri profesorjih Francetu Miheliču, Nikolaju Pirnatu, Slavku Pengovu in Gabrijelu Stupici. Leta 1949 je diplomiral in jeseni nastopil službo likovnega pedagoga na gimnaziji v Trbovljah.

Začel je razstavljati in se udeleževati slikarskih kolonij. Z Ivanom Seljakom Čopičem sta zaslužna za ustanovitev slikarske kolonije Izlake-Zagorje leta 1964. Šele po upokojitvi se je lahko popolnoma posvetil slikanju. Leta 1971 se je preselil v Ljubljano.

Njegova dela hranijo v številnih javnih in zasebnih zbirkah, med drugim v Moderni galeriji Ljubljana, Mestnem muzeju Ljubljana, Dolenjski galeriji Novo mesto, Galeriji sodobne umetnosti Celje in Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj.