Za odpravo težav z v naravo odvrženimi gradbenimi odpadki, ki predstavljajo približno polovico odpadkov na divjih odlagališčih, in embalaže, ki leži vsepovsod, bo treba po njenih ocenah v prihodnje vložiti še več naporov.

Embalaža vse bolj kompleksno zgrajena

»Težavo gradbenih odpadkov bo treba v prihodnje še bolj nasloviti z vidika informiranja, obveščanja in ozaveščanja, da imamo vsi možnost ta material odložiti med odpadke v zbirnih centrih, večinoma do ene avtomobilske prikolice brezplačno, ter z vidika nadzora - tisti, ki odloži odpadke v naravo, mora biti hitro kaznovan,« je ocenila Sreševa.

Težava embalaže pa je bolj kompleksna. »Izdelki so vse bolj embalirani, embalaža je vedno bolj kompleksno zgrajena. To kaže na težave pri pravilnem ločevanju odpadkov. V to, kako jih ločevati, bo treba vložiti še precej napora,« je dodala.

Akcije, ki danes poteka v organizaciji Ekologov brez meja in pod okriljem globalne pobude Očistimo svet in v več kot 70 odstotkov slovenskih občin, se po prvih ocenah udeležuje manj prostovoljcev kot v prejšnjih. Razlog za to je, da je odpadkov na terenu precej manj in da se ljudje udeležujejo tudi tradicionalnih spomladanskih čistilnih akcij, je menila Sreševa.

V občinah, ki so se na tem področju dobro organizirale in angažirale, je ljudi veliko, kjer te pobude ni, jih je manj. Marsikje ne gre le za čistilno akcijo, temveč za lepšanje okolja nasploh. Veliko ljudi se je tudi samoiniciativno povezalo v manjše skupine in čisti okolico svojih bivališč, je informacije s terena povzela Sreševa.

Odpadkov je preveč in ne sodijo v naravo

Akcijo podpira več kot 80 partnerjev in podpornikov. Slovenijo čistijo tudi znani Slovenke in Slovenci. Organizatorji so med njimi izpostavili ekipo Hoferja, s katero izvajajo projekt Očistimo vode, in njihovega ambasadorja Marka Potrča, novega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna in evropskega poslanca Igorja Šoltesa.

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu te akcije pripravilo ozaveščevalno medijsko kampanjo za dvig zavedanja o pomenu preprečevanja nastajanja oz. zmanjševanja količin odpadkov, ponovne uporabe in ločenega zbiranja odpadkov. Glavno sporočilo se glasi, da je odpadkov preveč, da ne sodijo v naravo in da moramo poiskati boljše načine za ravnanje z njimi, so sporočili z ministrstva.

Akcija Očistimo Slovenijo poteka pod okriljem globalne pobude Očistimo svet. V njenem okviru po vsem svetu ta konec tedna potekajo podobne prostovoljske akcije, glavna tema pa je boj proti plastičnim odpadkom. V pobudi sodelujejo predstavniki lokalnih oblasti in civilne družbe iz 130 držav, poteka pa 25 let.