Družba Ikea, ki je junija letos na Mestno občino Ljubljana oddala vlogo za spremembo občinskega prostorskega načrta na območju načrtovane trgovine, je občini včeraj posredovala še novo prometno študijo. Ta naj bi dokazovala, da je predlagana sprememba v prostorskem načrtu s prometnega vidika sprejemljiva.

Spomnimo, Ikea si za spremembo prostorskega načrta prizadeva zato, ker ji veljavni prostorski načrt onemogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovino, dokler do nje ne bo zgrajena nova povezovalna cesta, po kateri bi tekel glavni dostop k trgovini. Za gradnjo te ceste in pridobivanje zemljišč na njeni trasi je sicer pristojna občina, ki pa se je zapletla v potencialno dolge razlastitvene postopke in spore na upravnem sodišču.

Tej negotovosti se Ikea poskuša izogniti s pobudo, da glavna dostopna cesta v prostorskem načrtu ne bi bila več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Lokacija te ceste se sicer ne bi spreminjala, a dokler ne bi bila zgrajena, bi dostop do Ikee začasno potekal po drugih ulicah. V Ikei so na kratko pojasnili, da je nova prometna študija pokazala, »da predlagana sprememba (občinskega prostorskega načrta, op. a.) ne bi imela negativnih posledic za prometni tok na tem območju, saj bi se promet enakovredno porazdelil na štiri druge dostopne točke do trgovine Ikea«.

Če bo občina ugodila pobudi za spremembo prostorskega načrta, v Ikei pričakujejo, da bi v letu 2019 lahko začeli gradnjo trgovine. Že pred časom je družba pridobila vsa zemljišča in tudi že izbrala izvajalce gradnje. Ikea bi sicer lahko zaprosila za gradbeno dovoljenje in po pridobitvi tudi začela gradnjo, vendar tega ne želijo storiti, dokler ne bodo prepričani, da bodo po zaključku gradnje lahko tudi pridobili uporabno dovoljenje.

Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so junija zagotovili, da bodo ne glede na razplet pobude za spremembo prostorskega načrta nadaljevali postopke razlastitve zemljišč, ki so trenutno v lasti družbe Protect GL v stečaju. Zagotovili so, da je njihov cilj urediti celotno okolico Ikejine trgovine s sodobno javno infrastrukturo, »ki bo omogočala še boljše povezave ter boljšo komunalno opremljenost okoliškim prebivalcem, strankam Ikee, BTC in ostalim meščanom in obiskovalcem Ljubljane«.