Vzdrževalec te ceste in seveda tudi drugih cest se mora zavedati, da morajo biti javne ceste vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

Znano mi je, da je bil most na Podutiški cesti pred več leti predviden za večje gradbene posege, saj je vzdrževalec očitno ugotovil, da so na tem mostu potrebna večja gradbena dela. Most ima lepo starost, po njem vozijo najtežja vozila in je vprašanje, koliko časa bo vzdrževalec dopustil vožnjo po tem mostu v takšnem groznem stanju, kot je zdaj. Po moji oceni je na tem mostu potrebno takojšnje ukrepanje, ne pa čakanje na morebitne posledice.

Franc Domjanič, Ljubljana