Rezultati meritev svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti sicer nižje kot leta 2008, a hkrati višje kot leta 2013. Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline so se letos gibale od osem do 336 kilodžulov na liter krvi. Najvišja vrednost je bila ugotovljena pri dečku iz spodnje Mežiške doline. Vzorce krvi so odvzeli otrokom od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v občinah Mežica in Črna na Koroškem v zgornji Mežiški dolini ter triletnikih iz občin Prevalje in Ravne na Koroškem v spodnji Mežiški dolini.

Najvišje vrednosti pri triletnikih

Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem že od leta 2007 sodelujejo v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini. Kot je ob predstavitvi rezultatov letošnje študije povedal vodja študije mag. Matej Ivartnik z ravenskega NIJZ, se zdi, da je letos precej boljše kot lani, ko je imela visoke vrednosti svinca v krvi kar petina testiranih otrok. »A to ne drži povsem. Letošnja študija je namreč vnovič potrdila, da so najvišje vrednosti ugotovljene pri triletnikih. V tej skupini je imelo v zgornji Mežiški dolini povišane vrednosti svinca v krvi 14 od 87 testiranih otrok, kar je nekaj več kot 16 odstotkov. S starostjo se povprečne vrednosti nižajo in so najnižje pri otrocih, starejših od šest let,« razloži Ivartnik. Kot dodaja, letošnji rezultati kažejo, da se vrednosti svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline ne nižajo več, ampak je v primerjavi z letom 2013 opaziti celo zvišanje.

Dejavnike tveganja ugotavljajo individualno

Večletna primerjava vrednosti svinca v krvi triletnikov, torej skupini otrok, pri kateri spremljajo vrednosti svinca v krvi vsako leto, kaže, da je bil delež otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi letos podoben kot leta 2014, pri čemer izstopajo rezultati otrok iz zgornje Mežiške doline.

»Začeli smo individualne pogovore in pri družinah, kjer je bila pri otroku presežena vrednost svinca, ugotavljali dejavnike tveganja v domačem okolju in širše. Poleg individualnega pogovora in svetovanja se po protokolu pri otroku ponovno odvzame kri, pri vrednostih nad določeno mejo gredo otroci v nadaljnjo obravnavo in sledenje,« razloži postopke in ukrepe zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica ravenske enote NIJZ. In dodaja: »Ugotavljamo, da so zaposlitev staršev v delovnih organizacijah sekundarne predelave svinca, pa makadam, vrtovi in uporaba potencialno tveganih gradbenih materialov, neizvajanje nadzora nad tem, gradbena dela in počasna sanacija ter tudi zanikanje problematike pomembni dejavniki, ki lahko povzročijo povišanje vrednosti svinca.« Nadaljevanje ukrepov, ki jih povečini že izvajajo, je tako v Mežiški dolini neizogibno.