V okviru projekta Mladi M Slovenije so izdali tudi dva priročnika, ki sta na spletu brezplačno dostopna (Train the Trainer in ABC Model M Slovenija), sogovornice in sogovorniki pa so izpostavili še, da se je v sedmih regijah, kjer je potekal projekt, od 118 udeležencev zaposlilo že 50 oseb.

Predstavili so tudi konferenco Mladimo prihodnost, ki danes poteka v Ljubljani. Na njej se bo s svojimi rezultati predstavilo vseh 10 nacionalnih projektov v okviru javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva.

»Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. Septembra v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO zaključujemo projekt Model M Slovenija, ki smo ga organizirali in vodili za mlade po vsej Sloveniji od avgusta 2016 dalje,« je povedala mag. Anita Hrast, direktorica IRDO, vodja projekta. Mlade so z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočili, da so ustvarili svoje Modele uspeha ter s tem oblikovali svojo karierno pot – najsi so našli zaposlitev ali poslovno idejo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vrednost projekta znaša skoraj 340 tisoč evrov.

Na vsakem regionalnem in za udeležence in udeleženke brezplačnem usposabljanju so se mladi povezali s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako hitreje prišli do zaposlitve. Ogledali so si dobre prakse regionalnih podjetij in nevladnih organizacij, se pogovarjali z delodajalci ter spoznavali življenjske in poslovne zgodbe regionalnih in drugih podjetnikov, nevladnikov.

»V Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu, Kranju in Novi Gorici se je projekta od leta 2016 do leta 2018 udeležilo skupaj 118 oseb, od tega jih je 50 do konca maja 2018 že dobilo zaposlitev, nekateri so se zaposlili še pred iztekom programa usposabljanja«, je poudarila mag. Hrast.

Dr. Martina Rauter, samostojna podjetnica, trenerka Modelov in predavateljica v projektu, pa je povedala: »Model M spremljam od samih začetkov, to je od leta 2012, ko je bil prijavljen na razpis Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Z veseljem sem sprejela priložnost, da ga od jeseni 2017 tudi soustvarjam. Potrdil je moja pričakovanja, predvsem glede dela z mladimi na terenu in odličnih rezultatov, ki jih takšno delo prinaša.«

Ena od projektnih aktivnosti je tako bil tudi Train the Trainer program usposabljanja za trenerje, na katerem se je sedem mladih usposobilo za 3C trenerje in dve strokovnjakinji za 1A trenerki. Klemen Krušec iz Ljubljane, ki se je kot Model M udeležil tudi t. i. Train the Trainer usposabljanja v okviru projekta Model M Slovenija, je dejal, da bi izkušnjo vsekakor priporočil vsakomur, ki si bolje želi spoznati samega sebe, utrditi znanje javnega nastopanja in si s tem zagotoviti boljše izhodišče pred konkurenco bodisi službeno ali v zasebnem življenju.

Da je bil projekt več kot uspešen, so potrdili tudi udeleženci projekta Model M Slovenija. Monika Rajšp, predavateljica, podjetnica in prva udeleženka projekta Model M iz Maribora, je poudarila: »V Model M sem se vključila leta 2013, in sicer v pilotno izvedbo tega projekta. Skozi projekt sem pridobila številne uporabne nasvete in koristne informacije o svetu podjetništva. Naučila sem se tudi veliko o sebi, pridobila na samozavesti in zaupanju drugih. Z veseljem sem se odzvala vabilu k sodelovanju v projektu Model M Slovenija, saj menim, da sem skozi vsa leta zelo dobro spoznala projekt ter njegov pomen na področju zaposlovanja mladih. Kot podjetnica začetnica sem tako lahko predavala o lastnih izkušnjah, kako ustanoviti podjetje, voditi računovodstvo, izbirati stranke ter se hkrati še tržiti. Izjemno pomembno je tudi nenehno izobraževanje in mreženje. Ključno je, da mladi razumejo, kako deluje trg dela in da so neuspehi del karierne oz. podjetniške poti, ki so sicer zelo neprijetni, ampak se iz njih da veliko naučiti in posledično tudi napredovati. Ne pravim, da je podjetništvo za vsakega, vendar prava mera podjetnosti zagotovo ne škodi.«

Katarina Parovel iz Kopra pa je kot dodano vrednost projekta izpostavila, da ima večina mladih po končanem šolanju širok spekter znanj, s katerimi pa ne vedo, kaj bi počeli. »Na tej točki sem tudi sama vstopila v Model M Slovenija in postopoma začela spoznavati najpomembnejšo osebo v mojem življenju – sebe. Tekom izobraževanj sem ugotovila, kdo sem, v čem sem dobra, kaj je tisto, kar me veseli, in kako bi to področje izkoristila do take mere, da bi me – tako rekoč – preživljalo. S pomočjo mentorjev in predavateljev projekta Model M Slovenija to ni bilo le veliko lažje, ampak tudi zelo uspešno. In kot bi to ne bilo dovolj, sem na tej produktivni in zabavni poti spoznala neprecenljive ljudi, ki jim danes lahko rečem "moji prijatelji".«

Nina Reiter, prav tako modelka iz Gornje Radgone, se strinja: »Model M mi je predvsem pomagal pri razširjanju socialne mreže. Spoznala sem super prijatelje, s katerimi sem še vedno v stiku. Med sabo smo se podpirali in se spodbujali pri iskanju zaposlitve ter predvsem smo si stali ob strani, saj kot vemo, človeka brezposelnost hitro izolira iz družbe. Zato je bil ta program tista zunanja sila, ki nam je pokazala, na kakšne različne načine se mlad človek lahko udejstvuje pri iskanju dela.«

Na novinarski konferenci sta svoje videnje projekta predstavila dva predavatelja. Tatjana Fink, MBA, direktorca DEMT d.o.o., je povedala, da so današnji mladi bolj kot k sebi usmerjeni navzven. »Tako mnogi natančno ne prepoznajo lastnega poslanstva in nimajo postavljenih osebnih ciljev v življenju. Tega jih tudi nihče ni učil ali jim povedal, da je to temelj uspeha. Presenetljivo veliko mladih je povedalo, da so šli študirati določeno področje zaradi ambicij ali zahtev staršev in ne zaradi lastnih ambicij.«

Svetuje jim, da »bi morali bolj slediti lastnim ambicijam in oblikovati poslanstvo ter si zastaviti svoje lastne cilje v življenju. Začeti bi morali bolj misliti z lastno glavo in se manj ozirati na mnenje drugih.« Matjaž Štamulak, direktor Cresusa, pa je izpostavil, da mladi za lažjo in hitrejšo zaposlitev potrebujejo drugačne kompetence, kot samo uspeh v šoli ter da je finančna pismenost in pravilno ravnanje z denarjem osnova, na kateri lahko mladi gradijo svojo kariero.

Projekt Model M Slovenija je nastal kot pilotni projekt v letih 2012-2013 v Podravju. V okviru Evropske prestolnice mladih je Mestna občina Maribor preko javnega razpisa podprla več projektov, med drugim tudi osnoven projekt Model M, kjer so za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve usposobili prvo skupino mladih. Vsako leto so usposabljali po eno skupino, odvisno od možnosti prijave na lokalni razpis. Skupaj se je v projekt v štirih letih vključilo 91 posameznikov v starosti od 24 do 29 let, z najmanj srednješolsko izobrazbo, večinoma pa z višjo in visoko izobrazbo, predvsem družboslovnih smeri.

Zaposljivost oseb, ki so se vključile v projekt, je bila velika, saj je v roku enega leta po zaključku projekta zaposlitev našlo med 50 in 70 odstotkov oseb (vključena so tudi javna dela). »Na podlagi odličnih izkušenj in možnosti prijave na razpis smo skupaj s partnerji  – Univerzo v Mariboru – Kariernim centrom in Zavodom RS za zaposlovanje – OS Maribor in OS Ptuj razmišljali, kako bi te pozitivne izkušnje prenesli tudi v druge regije. Tako je nastal projekt Model M Slovenija, ki je omogočil širitev mreže v sedem novih regij po Sloveniji in tako številnim mladim omogočil nove zaposlitve. Hvala vsem, ki so nam pri tem kakorkoli pomagali,« je še dodala mag. Hrast. nr