5,05 mio. € je v občinskem proračunu ocenjena vrednost prenove Trubarjeve ceste in priključnih ulic z vso komunalno infrastrukturo.

1,53 mio. € bo počrpala občina iz evropskega kohezijskega sklada.

270.454 € bo prispeval državni proračun za prenovo Trubarjeve in priključnih ulic.

984,770 € bosta prispevali javni podjetji Energetika Ljubljana in Vodovod-Kanalizacija za prenovo vročevoda, plinovoda, kanalizacije in vodovoda.

800 m je dolga Trubarjeva cesta.