Sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani Alja Kratovec je svojo odločitev, ki je enaka kot prvič, utemeljila s tem, da so dejstva, med drugim tudi poniklih 34 milijonov evrov, »pravnomočno ugotovljena dejstva«, ki jim tudi višje sodišče ni ugovarjalo, saj je obsodilno sodbo za Raščana potrdilo.

Poleg tega je izpostavila tudi, da pravna oseba sama od sebe ne more nič početi, ampak jo upravljajo fizične osebe, v tem primeru Raščan.

Tožilec Boštjan Valenčič je pozdravil odločitev sodišča, ob tem izpostavil, da sodišča institut spregleda pravne osebe redko uporabijo, primer Raščan pa je po njegovi oceni »eksemplaričen primer«, ko se ta institut uporabi.

Zagovornik Raščana Stojan Zdolšek je že napovedal pritožbo na odločitev sodišča in pričakuje, da bo višje sodišče znova razveljavilo sodbo. »Ne vem, zakaj sodišče tako trmari,« je dodal.