Skupaj s stroko, nevladnimi organizacijami in pristojnimi resorji si želijo predvsem izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost. »Na podlagi ukrepov nam je uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti otrok,« so zapisali v sporočilu.

Najpomembnejši cilji pri obvladovanju otroške debelosti so povečanje deleža dojenih otrok, deleža otrok, ki redno zajtrkuje, uživa sadje in zelenjavo ter je redno telesno dejaven. »Na teh področjih izvajamo sistemske in projektne ukrepe,« so sporočili z ministrstva za zdravje.

V prihodnje bodo več pozornosti posvetili otrokom in mladostnikom iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom. »Naš cilj je, da jim omogočimo življenje v okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in gibalne navade,« so zapisali.

Računsko sodišče je v reviziji za leti 2015 in 2016 ugotavljalo, ali Slovenija ustrezno obvladuje debelost otrok. Ugotovili so, da je dobro organizirana zdrava prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih in sistem strokovnega spremljanja prehrane v vrtcih in šolah, s katerim so zagotovljeni zdravi obroki vsem otrokom.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča najmanj 3 ure športne vzgoje na teden

V reviziji so ugotovili tudi, da predpisani obseg telesne vzgoje osnovnošolcev ne dosega obsega najmanj 180 minut kakovostne šolske športne vzgoje na teden, kot ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Nekatere aktivnosti promoviranja zdravega življenjskega sloga otrok so zaradi zapletenosti, velikega števila deležnikov ter opustitve spremljanja učinkov le delno učinkovite.

Po mnenju računskega sodišča še ni bilo mogoče oceniti uspešnosti pri uresničevanju ciljev, povezanih z obvladovanjem debelosti otrok, saj je učinek posameznega in vseh ukrepov za obvladovanje debelosti otrok težko izmerljiv in se kaže z zamikom, zato se bo vpliv ukrepanja v obdobju, na katero se nanaša revizija, odrazil v kasnejšem, daljšem časovnem obdobju.