V Celju bodo v Ulici XIV. divizije uredili parkirišče P+R. Uporabnikom bo omogočalo ugodno parkiranje osebnih vozil z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles. Projekt predvideva zgraditev 35 parkirnih prostorov za osebna motorna vozila, trije parkirni prostori bodo namenjeni invalidom, štirje pa voznikom električnih avtomobilov, je dejal Gregor Globočnik iz občinske službe za stike z javnostmi.

Spodbujajo trajnostno mobilnost

Na celjski občini so veseli, da je skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) prejšnji teden potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom CTN. Tako bodo lahko v Celju infrastrukturo ob severni vezni cesti uredili s pomočjo evropskih sredstev, obenem pa bo projekt »parkiraj in prestopi«, bolj poznan kot P+R, v Ulici XIV. divizije zaživel tudi v praksi.

Združenje občin je kot posredniški organ za izbor projektov, financiranih iz CTN, občine že maja letos povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje. »Višina sofinanciranja projektov znaša do 85 odstotkov upravičenih stroškov. ZMOS je pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 17 projektov v skupni vrednosti 13,8 milijona evrov, katerih namen je spodbujanje trajnostne mobilnosti v urbanih središčih,« je povedal Globočnik. Sofinancirali se bodo torej projekti urejanja vozlišč »parkiraj in prestopi« (P+R), projekti, vezani na razvoj kolesarske infrastrukture in urejanje infrastrukture za pešce, prav tako infrastruktura za javni mestni potniški promet, kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij.

Novo bo tudi krožišče

Celjska občina je s tem dobila zeleno luč za gradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. »V sklopu te investicije načrtujemo izvedbo nove navezovalne ceste za predvideno zgraditev stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 ter povezavo med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Cesta bo zagotavljala najkrajšo povezavo med naselji Nova vas in Ostrožno ter omogočila vzpostavitev trase javnega potniškega prometa. Projekt predvideva tudi novo krožišče na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo te ceste v dolžini približno 210 metrov in s postavitvijo avtobusnega postajališča s čakališčem na obeh straneh ter z ureditvijo površin za pešce in kolesarje,« so pojasnili na občini.

Prav tako bo projekt zajemal gradnjo ceste v dolžini približno 450 metrov s pripadajočim pločnikom, obojestransko kolesarsko stezo, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda z zadrževalnikom ter plinovoda in javne razsvetljave. Na tem delu je trenutno nasip, cesta pa bo speljana ob potoku Koprivnica in se bo navezala na Cesto Janeza Cvirna pri nakupovalnem centru Lidl. Vrednost projekta ureditve infrastrukture ob severni vezni cesti je slaba dva milijona evrov, vrednost projekta zgraditve P+R pa 358.430 evrov.