Uvedba nove tehnologije bio obnovljivih veziv, ki so zamenjala fenol-formaldehidna veziva, tako v izdelke iz steklene volne in tudi v večino izdelkov iz kamene volne je zgodovinski trenutek, saj uporabnikom prinaša še več narave v njihove domove, kar dviguje kakovost bivanja ne glede na tip stavbe.

Kaj pomeni tehnologija ECOSE® za uporabnike izolacij:

• Izjemne uporabne lastnosti

Mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE, prinaša izjemne koristi v smislu vsestranske učinkovitosti. Toplotno je visoko izolativna, na področju požarne varnosti dosega najboljši razred negorljivosti A1, ima izjemne zmožnosti absorpcije hrupa in dušenja udarnega zvoka, mednarodni inštitut Eurofins pa jo je nagradil z zlatim certifikatom za kakovost zraka v zaprtih prostorih.

• Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Mineralno volno, izdelano po postopku ECOSE, je inštitut Eurofins po kriteriju kakovosti zraka v zaprtih prostorih certificiralo kot »izjemen material« in ji v skladu s certifikacijskim postopkom dodelili certifikat Indoor Air Comfort Gold. Glede na to, da ljudje 90 odstotkov svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, je to izjemnega pomena. Mineralna volna Knauf Insulation, izdelana po postopku ECOSE, je prav tako skladna s prostovoljnimi certifikacijskimi shemami za kakovost zraka v zaprtih prostorih, kot je nemški certifikat Blue Angel in finski M1.

• Pogoji za delo

Materiali ECOSE so primernejši za delo, saj so prijetni na otip, lažji za uporabo in rezanje ter se manj prašijo.

• Okoljske koristi

Mineralna volna, izdelana s pomočjo tehnologije ECOSE, ne vsebuje nobenega dodanega formaldehida, akrilnih ali umetnih barvil, od 60 do 80 odstotkov njenih sestavin pa je narejenih iz hitro obnovljivih ali recikliranih materialov. Tako stekleno kot kameno volno kakovosti ECOSE boste prepoznali po nekoliko bolj rjavi barvi.

Kje vse lahko uporabite izolacijske izdelke s tehnologijo ECOSE?

• Poševne strehe

Pri izolaciji poševnih streh lahko izbirate med sistemskimi rešitvami z izolacijo iz kamene (plošče) ali steklene volne (role). Sistem tvorijo še sekundarna folija Homeseal LDS na zunanji strani in parna zapora ali ovira (Homeseal LDS) na notranji strani izolacije ter njima pripadajoči lepilni in tesnilni materiali. Obe rešitvi sta kakovostno zelo primerljivi, bodite pa pozorni na kakovost izvedbe v smislu zrakotesnosti.

• Predelne stene

Tudi za akustične rešitve v predelnih stenah lahko uporabite izolacijo iz kamene ali steklene volne – odvisno od potreb in akustičnoizolativnih zahtev. Pri izjemno visokih zahtevah priporočamo kameno volno višjih gostot (Natur Board Ventacousto), medtem ko so vse ostale rešitve primerne za standardne zvočnoizolativne zahteve.

• Prezračevane fasade

Odslej so v kakovosti ECOSE na voljo tudi vsi izolacijski materiali, namenjeni prezračevanim fasadam tako na klasičnih kot na skeletnih konstrukcijah.

• Tlaki

Tudi izolacijski materiali za izolacijo udarnega zvoka pri talnih konstrukcijah, tako pri klasičnih tlakih kot pri tlakih s talnim gretjem, so na voljo v novi kakovosti ECOSE.

• Tehnične izolacije

Tudi za nekoliko bolj specifične potrebe, kot so izolacija cevi, cevovodov, industrijskih in strojnih postrojenj, ponujamo izdelke kakovosti ECOSE.