»Glede na to, da gospodarska rast je, primanjkuje pa nam mladih, ki so končali poklicno izobraževanje, bomo na letošnjem sejmu predstavili obrti in deficitarne poklice skozi ulico obrti in podjetništva in tako poskušali motivirati mlade, da se bodo odločili za katerega od poklicev,« izpostavlja predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh. Dodaja, da je predvsem zaradi uvedbe vajeniškega sistema toliko pomembnejše, da mladim dopovedo, da neki obrtniški poklic ni manjvreden. »Pred kratkim smo bili na obisku v tovarni BMW v Nemčiji in izvedeli, da je tamkajšnji direktor v podjetju začel kot vajenec, danes pa je doktor znanosti. Predvsem pa so poklici, za katere se izobražuje po sistemu vajeništva, deficitarni, zato lahko mladi takoj dobijo zaposlitev,« navaja Meh.

Predmeti, ki so jih že od nekdaj kupovali

Letošnji sejem prinaša še bogatejšo ponudbo, predvsem za vse, ki jih zanimajo gradnja, obnova ali oprema hiš in stanovanj, razširjena bo tudi ponudba v delu kampinga in karavaninga, dve dvorani bosta namenjeni ljubiteljem tehničnih strok. »Vrnila se bo tudi nostalgija, saj bo sejem spet kot en velik trgovski center in bo na njem mogoče najti tudi potrošno blago in predmete, ki so jih ljudje že od nekdaj kupovali in iskali ravno na takšnih sejmih,« pravi izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec.

Letos bodo že tretjič organizirali tudi Stičišče znanosti in gospodarstva. Inovacije, nove tehnologije in tehnološke procese bo predstavilo več kot 50 inštitutov, fakultet, strokovnih združenj in podjetij. Poudarek bo na mikro- in nanotehnologijah, vesoljskih tehnologijah, mehatroniki, elektroniki, energetiki, avtomatiki in robotiki, prav tako bodo predstavili malega avtonomnega kmetijskega robota, ki je plod slovenskega znanja.