Slovenski delodajalci so po nekoliko bolj previdnih napovedih zaposlovanja v prvih treh četrtletjih v ocenah za zadnje četrtletje ponovno izredno optimistični. Raziskava podjetja Manpower kaže, da načrtuje nove zaposlitve 20 odstotkov delodajalcev, zmanjšanje števila zaposlenih pa le štiri odstotke, kar po sezonski prilagoditvi pomeni neto napoved zaposlovanja v višini 19 odstotkov. Napoved zaposlovanja se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem izboljšala za osem odstotnih točk, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za šest odstotnih točk. Zaposlitveni načrti slovenskih delodajalcev so najvišji v Evropi in tretji najvišji na svetu.

Najbolj se bo zaposlovalo v gradbeništvu

Rast zaposlovanja pričakujejo v vseh desetih gospodarskih panogah. Najbolj optimistični so delodajalci v gradbeništvu, kjer znaša neto napoved zaposlovanja kar 25 odstotkov, v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin (23 odstotkov) ter dejavnosti transporta, logistike in komunikacij (22 odstotkov). O živahnem zaposlitvenem utripu poročajo tudi delodajalci v proizvodnih dejavnostih, kjer znaša neto napoved zaposlovanja 18 odstotkov, in v trgovini (16 odstotkov). V primerjavi s tretjim letošnjim četrtletjem se je napoved zaposlovanja najbolj izboljšala v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin (za 13 odstotnih točk) in v gradbeništvu (za 12 odstotnih točk).

Najvišja pričakovanja imajo delodajalci v osrednjeslovenski (18 odstotkov) in severovzhodni regiji (20 odstotkov), kar sta najvišji napovedi od začetka izvajanja raziskave v letu 2011. Ugodni sta tudi napovedi zaposlovanja za jugovzhodno (13 odstotkov) in jugozahodno regijo (11 odstotkov). Glede na prejšnje četrtletje naj bi se zaposlovanje najbolj povečalo v severovzhodni regiji, in sicer za 14 odstotnih točk.

Najvišja doslej je tudi napoved zaposlovanja v skupini srednjih podjetij (od 50 do 249 zaposlenih), ki znaša kar 35 odstotkov. Delodajalci iz velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi načrtujejo rast zaposlovanja v višini 24 odstotkov, med malimi podjetji (od 10 do 49 zaposlenih) 15 odstotkov, med mikro podjetji z manj kot desetimi zaposlenimi pa 9 odstotkov.

Ugodne zaposlitvene napovedi tudi drugod po svetu

Globalna raziskava ManpowerGroup, ki temelji na intervjujih z več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav, kaže, da se bo zaposlovanje v primerjavi s prejšnjim četrtletjem okrepilo v polovici držav, v 14 bo upadlo, v osmih državah pa so zaposlitvene namere ostale nespremenjene. Število zaposlenih naj bi se najbolj povečalo na Japonskem (neto napoved +26 odstotkov), v Tajvanu, Sloveniji, Romuniji in ZDA. Najslabše napovedi prihajajo iz Švice, sicer edine države, kjer naj bi se več odpuščalo kot zaposlovalo, Argentine, Francije in Italije.