»Mislim, da nikoli, ampak res nikoli nismo bili tako blizu začetku gradnje, kot smo danes,« je glede drugega tira na zaslišanju pred matičnim parlamentarnim odborom v minulem tednu ugotovila najverjetnejša prihodnja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, a hitro dodala, da se pripravljalna dela kljub podpisani pogodbi in uveljavljenemu zakonu še niso začela. S terminom pripravljalna dela označujemo gradnjo dostopnih cest do predvidene trase in ostale infrastrukture na območju, kjer je dandanes praktično ni. »Po podatkih, s katerimi jaz razpolagam, bi se pripravljalna dela že lahko – in morala – začeti. Kaj se je zgodilo, da temu ni tako, ne vem. Verjamem pa, da mi bo minister Peter Gašperšič na primopredaji povedal kaj, zakaj, kje in kdo določene stvari zavira. To bomo vsekakor odpravili in pripravljalna dela začeli tako rekoč takoj,« je zatrdila Bratuškova.

Tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prihodnji minister za okolje in prostor Jure Leben je v začetku avgusta zatrdil, da naj bi se pripravljalna dela začela že avgusta. Do danes se še niso.

Gradbinci čakajo na novo vlado

Poenostavljeno bi lahko rekli, da gradbinci čakajo na formiranje nove vlade. Ne glede na to, da je začetek pripravljalnih del med prioritetnimi nalogami družbe 2TDK, mora pred začetkom gradnje vlada kot skupščina potrditi investicijski načrt, še pred vlado pa investicijski načrt obravnava projektno-finančni svet. Ki še ne obstaja. Tako 2TDK kot ministrstvo sta investicijski načrt že posredovala na vlado, a mora vlada pravzaprav šele imenovati člane projektno-finančnega sveta. »Kdaj bo vlada to obravnavala, v tem trenutku še ni znano,« so sporočili iz družbe 2TDK. Prav tako ni jasno, zakaj že odhajajoča vlada Mira Cerarja tega dokumenta ni sprejela na eni od svojih zadnjih sej minuli teden, je pa na primer sprejela poslovni načrt družbe 2TDK, dopolnila akt o ustanovitvi 2TDK in tudi že izvedla dokapitalizacijo v višini 20 milijonov evrov.

Ali se bo gradnja začela nemudoma po tem, ko bo potrjen investicijski načrt, in ali so gradbinci tako rekoč v nizkem startu, nam v Kolektorju niso odgovorili.

Prenos pogodbe na 2TDK poteka

Potem ko je zakon o drugem tiru med Divačo in Koprom prestal dve referendumski preizkušnji in končno začel veljati 21. julija, je državna direkcija za infrastrukturo prenesla že skoraj vso vezano dokumentacijo na družbo 2TDK, ki je prav z uveljavitvijo zakona postala investitor projekta. Kot kaže, pa tudi prenos te dokumentacije poteka počasi in še ni docela končan. »Pogodba (za pripravljalna dela, op. a.) še ni prenesena na 2TDK, saj avtomatizem prenosa po zakonu ni predviden. Postopek primopredaje investitorstva z direkcije na 2TDK pravkar poteka (skrbni pregled pogodb, dokumentacije…),« sporočajo iz 2TDK.

Na razpisu, s katerim je državna direkcija za infrastrukturo iskala izvajalca del, je bil kot najugodnejši ponudnik izbran konzorcij družb Kolektor CPG in Euroasfalt iz Sarajeva. Njihova ponudba je bila vredna 14,5 milijona evrov. Pogodba je bila podpisana decembra lani, a je postala veljavna šele po začetku veljavnosti zakona. »Pogodba je sklenjena z odložilnim pogojem, kot datum sklenitve se šteje datum začetka veljavnosti zakona o drugem tiru,« so potrdili v 2TDK.

Slovenija je za pripravljalna dela, ki so sicer v celoti ocenjena na 52,2 milijona evrov, 44,3 milijona evrov pridobila iz Evrope, 7,8 milijona pa zagotovila iz proračuna. Izvajalca bosta morala dostopne ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo, že sedaj pa je jasno, da del ne bosta izvajala sama, pač pa s podizvajalci. To so Kolektor Koling, družba za promet z nepremičninami FOND S in CBE.