Novinarka v prispevku tudi ne pojasnjuje, da je bilo imenovanje v. d. direktorja nujno potrebno, ne glede na izid razpisa, objavljenega 19. julija 2018. Ker je postopek imenovanja direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dolgotrajen, bi se, če svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ne bi predlagal in imenoval v. d. direktorja, zgodilo, da bi 1. septembra 2018 Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ostal brez zastopnika, kar bi mu onemogočilo kakršno koli delovanje. Tu je razlog za »naglico«, kot to imenuje novinarka, in ne v mojem »vnaprejšnjem okronanju«, če uporabim njene besede. Če bi me novinarka pred oddajo prispevka kontaktirala, bi ji vse to tudi pojasnil.

Dr. Tomaž Simetinger