Gospod Akrapovič, mi levičarji se zavzemamo za socialno pravično družbo, zato bomo spremenili zelo krivičen Bajukov model obdavčenja fizičnih oseb z dohodnino. Dragi Akrapovič, priznati morate, da je zares krivično, da vi kot fizična oseba za dohodke iz kapitala plačate samo 25 odstotkov davka, medtem ko vaši delavci plačujejo vse do 50 odstotkov davka od svoje plače. To je globoko krivično, kajne? Zato smo se mi socialno občutljivi levičarji odločili tej krivici narediti konec in bomo ukinili progresivno obdavčenje na plače zaposlenih. Tudi oni bodo poslej plačevali največ 25-odstotni davek od neto plač, tako kot vi od kapitalskih dobičkov.

Seveda, da pa bomo vsaj tako socialno pravični, kot so črni avstrijski desničarji, bomo enotno stopnjo 25 odstotkov obdavčenja plač obračunali le za neto mesečni prejemek nad 1000 evrov (12.000 evrov letna olajšava namesto zdaj samo 3300 evrov). No, po pravici vam povemo, da ne bodo vaši zaposleni prejeli zato nič večjih plač, razen tistih s podpovprečno plačo, ker bomo za vse osebne dohodke dvignili stopnjo prispevka za pokojnine in zdravstvo. Dolgoročno pa bomo povsem ukinili dohodnino od plač ter še dodatno povečali prispevek za pokojninski sklad in zdravstvo. S tem bomo vsem mladim zagotovili, da si bodo tudi oni v Sloveniji zaslužili dostojno pokojnino, in jih ne bomo kot dosedanje liberalistične vlade podili v tujino s pojasnilom, da v Sloveniji ne bodo nikoli videli pokojnine.

No, in zdaj, gospod Akrapovič, pridemo do bistva problema: ali bomo vam podjetnikom povišali davke ali pa bomo morali našo državo racionalizirati in napraviti veliko bolj učinkovito, cenejšo, brez korupcije… Kako se bomo dogovorili?

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici