Odgovor: Če vabljena oseba v določenem roku ne priglasi svoje udeležbe v postopku, se šteje, da se z nameravano gradnjo strinja in se ne more več vključiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, poleg tega pa nima pravice do pritožbe. Posledice so torej precej resne, zato je treba paziti na rok, ki je določen v vabilu k udeležbi. Naj opozorim še, da je treba ob priglasitvi pojasniti razloge za udeležbo; lahko se navede razloge za nasprotovanje nameravane gradnje ali pa strinjanje z nameravano gradnjo.

Vprašanje: Po nakupu zemljišča, na katerem nameravam graditi, sem se šel pogovorit z okoliškimi sosedi, ki bi lahko bili stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Razložil sem jim, kakšen objekt želim zgraditi, in tudi pokazal že izdelano dokumentacijo. Zanima me, ali se morajo sosedje vseeno udeležiti postopka kljub strinjanju z nameravano gradnjo?

Odgovor: Ne, investitor lahko kadar koli do izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno izjavo stranke, da se z nameravano gradnjo strinja. Stranka se mora v izjavi sklicevati na točno določeno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja (z navedbo številke in datuma njene izdelave). Stranke se nato ne vključi v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, temveč se ji gradbeno dovoljenje samo vroči.

Mag. Boštjan J. Turk