Pionirski dom – center za kulturo mladih letos praznuje 55 let delovanja. Novo šolsko leto se je že tradicionalno začelo s Pionirskim festivalom, ki zaznamuje obletnico delovanja. Preteklo leto je zaznamoval proces denacionalizacije Baragovega semenišča, ki je zdaj končan, in tudi selitev v nove prostore na Komenskega 9, kjer stoji vila, zgrajena konec 19. stoletja in je bila v celoti prenovljena letos.

Dejavnosti obiskovalo 1200 tečajnikov

Pionirski dom je v dobre pol stoletja prešel različne faze, imel je tako padce kot tudi vzpone, celoletne delavnice je obiskalo že čez sto tisoč otrok. »S spoštovanjem do bogate zgodovine zavoda in s subtilnim uvajanjem in ujemanjem sodobnega časa smo postali prepoznavni tako doma kot v tujini. V lanskem letu je naše celoletne dejavnosti obiskovalo 1200 tečajnikov, raziskava mnenja staršev pa kaže, da jih 98 odstotkov izrazilo, da so bili z našim delom in našimi programi zelo zadovoljni,« je povedala direktorica zavoda Viktorija Potočnik. »V Pionirskem domu je doma vedenje in zavedanje o pomenu kulturno-umetniškega izobraževanja, zato so spodbudni tudi odgovori, ki jih je razbrati iz ankete, izvedene med tečajniki. Pravijo, da jih z našim delom spodbujamo k temu, da so postali bolj zavedni in aktivnejši pri udeleževanju kulturno-umetniških vsebin tudi zunaj našega zavoda,« je še dodala.

Ljubljano bi spremenili v razstavni prostor

Tako v Pionirskem domu ponujajo čez 25 kulturno-umetniških vsebin in učenje trinajstih tujih jezikov, ki jih lahko tečajniki obiskujejo skozi celotno šolsko leto. Vsebine se dopolnjujejo z osmimi festivali. Za prihodnost napovedujejo tudi filmske in radijske delavnice, uvedli bodo radijsko šolo in spodbujali prepoznavanje ter evalvacijo avtorskega dela otrok. Želijo pa tudi, da bi otroci ustvarili lastne gledališke tekste, ki bi jih lahko uprizorili v Pionirskem domu ali kje drugje. »Mlade je treba tudi spodbujati, da spregovorijo in da izrazijo svoje misli ter ideje,« meni direktorica Pionirskega doma. Otroci si želijo predvsem možnost kuhanja, večje število tujih jezikov, predvsem eksotičnih, in več športnih aktivnosti. Veliko poudarka je namenjeno tudi izobraževanju in usposabljanju učiteljev in pedagogov.

Tako so včeraj županu Ljubljane Zoranu Jankoviću predstavili likovna dela, ki so razstavljena v parkirni hiši Kongresni trg. V Pionirskem domu pa si še želijo, da bi se vsaj za en teden celotna Ljubljana spremenila v razstavni prostor otroških del.