Skupina je v prvem polletju sprostila oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 15,6 milijona evrov, kar je 12,4 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti obrestni prihodki so na letni ravni narasli za dva odstotka, prihodki iz naslova provizij in opravnin pa za pet odstotkov.

Na trgih jugovzhodne Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in so k dobičku skupine pred davki prispevale 41 odstotkov.

Ob tem so v NLB izpostavili nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja, ki se kaže v dodatnem znižanju bruto slabih posojil. Ta so glede na konec lanskega leta nižje za 92 milijonov evrov.