Okroglo mizo z naslovom Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava so pripravili inštitut Danes je nov dan, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za intelektualno lastnino, Zavod Državljan D ter Opening Up Slovenija, ki je iniciativa različnih organizacij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan. K besedi so povabili zelo različne deležnike.

Preden so prvi govorci predstavili svoja stališča, se je uvodoma pri širšem ozadju, ki je botrovalo k predlogu direktive, pomudil Klemen Podobnik s Pravne fakultete. Razprava o direktivi je po njegovem mnenju izgubila fokus, tako nasprotniki kot podporniki so večkrat sklicujejo na iskanje ravnotežja, kar je v avtorskem pravu in pravu intelektualne lastnine nemogoče.

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost ugotavlja, kot je dejal Miro Pušnik, da bi predlagana direktiva lahko ogrozila nemoteno izvajanje javne službe v knjižnicah. Poleg najspornejših 11. in 13. člena, jih moti tudi "zelo ohlapno napisan" drugi člen. Po njegovem je ključen problem, da se zakonodajalci niso vprašali, kaj je internet, komu služi in čigav je. Ta problem bi morale rešiti organizacije, kot je na primer World Wide Web Consortium iz Cerna.