Modificiran les ustvarja pogoje za okolju prijaznejšo izkoriščanje gozdov, saj širi možnosti za uporabo manj odpornih drevesnih vrst in znižuje potrebo po uporabi zaščitnih premazov. Poznamo bolj in manj zahtevne postopke modifikacije, med katerimi sta najbolj običajni kemična in termična modifikacija, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo še razvoj modifikacije z encimi. Kemična modifikacija je reakcija med reagentom in lesnimi polimeri, ki pa je zaradi zahtevnega postopka prišla v komercialno uporabo šele z optimizacijo pred dobrimi desetimi leti – kljub naključnemu odkritju že leta 1928. Manj zahteven je termični postopek s segrevanjem lesa, kar nas nekoliko spomni na tradicionalno tehniko obžiganja kolov v vinogradih ali segrevanje strešnih skodel v vročem olju.

Modificiran les proti eksotiki

Povečan interes za modificiran les je posledica sprememb v lesni industriji. Zakonsko omejevanje okoljsko oporečnih premaznih sredstev je spodbudilo naložbe v bolj ekološke ukrepe proti razkrajanju lesa, razvoj je spodbudila tudi okoljska ozaveščenost potrošnikov. Les je v zadnjih desetih letih ponovno postal pomemben gradbeni material, k njegovi trajnejši rabi pa bo v prihodnjih letih pomembno prispevala tudi modifikacija. Z njo bi lahko zmanjšali uvoz eksotičnega lesa, ki se ga v zunanjem okolju uporablja predvsem zaradi dobre odpornosti. Domače drevesne vrste bolj trpijo zaradi dimenzijske nestabilnosti, saj se v suhem okolju krčijo, v vlažnem pa širijo. Njihov razkroj pospešujejo insekti, glive, vlaga in sončno obsevanje. Modificiran les brez škodljivih emisij rešuje večino teh težav, s čimer postanejo domače drevesne vrste zanimive tudi kot okoljsko prijaznejša alternativa uvoženemu lesu z drugega konca sveta.

Izjemno odporen, a manj prožen les

Termična modifikacija je obdelava lesa z visokimi temperaturami, ki vplivajo na trdnost in odpornost lesa. Poznamo kup različnih tehnik, pri čemer je vsem skupno, da se suh les vsaj nekaj ur vzdržuje v vakuumski komori na temperaturi od 160 do 260 stopinj Celzija, določeni postopki pa uporabljajo še višje tlake in različne stopnje zračne vlage. Termično obdelanemu lesu pade gostota, izgubi tudi precej upogibne trdnosti. Zato ni primeren za nosilne konstrukcije in zahteva nekoliko bolj pozorno obdelavo. Lahko bi rekli, da je les bolj krhek v smislu občutljivosti na lomljenje in krušenje, zato se priporoča obdelavo z žagami z majhnimi in gostimi zobmi, vrtanje lukenj pred zabijanjem žebljev in podobno. Te spremembe niso tako očitne pri nižjih temperaturah modifikacije, kjer pa tudi odpornost ne zraste do želene stopnje. Sama izvedba modifikacije se lahko prilagodi konkretni uporabi lesa, a glavna uporaba termično modificiranega lesa so zunanji nenosilni elementi – fasade, ograje, stoli in terase, zato se pri modifikaciji običajno daje prednost odpornosti pred nosilnostjo.

Manjša potreba po zaščitnih premazih

Odpornost lesa je posledica povečane dimenzijske stabilnosti. Tako pri termični kot kemični modifikaciji je rezultat dimenzijsko stabilnejši les, ki bolj odbija vodo. Manj ga obremenjuje hitro menjavanje suhega in vlažnega okolja ali občasno vlaženje v zunanjem okolju. Je pa to lastnost treba upoštevati pri lepljenju in uporabi premazov. Modificiran les ni UV zaščiten in na soncu posivi, zato ga moramo za ohranjanje barve premazati z ustreznim lazurnim premazom ali dekorativnim slojem. Tako pri premazih kot lepilih moramo računati, da les težje vpija vodo. Nanašanje lepila ali barve je drugačno, daljši je tudi čas sušenja. Je pa zaradi dimenzijske stabilnosti premaz bolj obstojen in zahteva manj pogosto obnavljanje.

Manj cenjen les postane nekaj posebnega

Z modifikacijo lesa dosežemo zvišanje odpornosti lesa za ves razred. Modificiran smrekov les je po odpornosti primerljiv z neobdelanim sibirskim macesnom, kar pomeni, da lahko z relativno enostavnim postopkom in dostopno drevesno vrsto v določeni meri nadomestimo drugo, manj razširjeno vrsto lesa. Zaradi mehanskih omejitev ne gre za enostavno menjavo in tudi z razvojem modifikacije bo sibirski macesen ohranil svoj sloves, bo pa več možnosti za dolgotrajno rabo dobila katera od vrst lesa, ki so bile doslej neprimerne in spregledane, sploh če pričakujemo, da bo cena toplotno obdelanega lesa sčasoma padla. Trenutne cene na kubični meter so lahko tudi dvakrat višje od neobdelanega lesa, zaradi česar so večji projekti precej redki. A termično modificiran les je zanimiv tudi za stilne mizarje, saj ob segrevanju v vakuumu v celoti potemni in dobi privlačen videz staranega lesa – iz njega se izdeluje tudi imenitno rustikalno pohištvo in nadstandardni parket.