Mestna občina Ljubljana je objavila naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta gradnje površin za pešce in kolesarje ob Tržaški cesti. Gre za območje od križišča Tržaške ceste s trgom Mladinskih delovnih brigad do križišča s Potjo Rdečega križa. Ko bo projektna dokumentacija pripravljena, bo jasno, kako bo na tem približno trikilometrskem odseku pomembne ljubljanske vpadnice urejena kolesarska mreža, ki je trenutno vse prej kot udobna in varna. »Izvajanje projekta se bo začelo v letu 2018 s pripravo projektne dokumentacije, ureditev pa bo potekala leta 2019 in 2020,« v proračunu načrtuje občina.

Problemov je veliko

»Kolesarske površine so v slabem stanju, ogromno je razpok, posevkov, uničenih robnikov, nepravilno izvedenih uvozov, neustrezno označenih površin,« je trenutno stanje v razpisni dokumentaciji opisala mestna občina. Ljubljanska kolesarska mreža je v zadnjih letih na Tržaški cesti izpostavila kar nekaj črnih točk oziroma kolesarskih pasti.

Za kolesarje verjetno največja neprijetnost na Tržaški cesti so ozki pločniki, zaradi česar ni dovolj prostora za pešce in kolesarsko stezo, zato bi kolesarji po predpisih morali voziti po dolgih in slabo označenih obvozih. Prometne oznake kolesarje v smeri proti Dolgemu mostu na primer usmerijo na obvoz na območju pred avtobusnima postajališčema Hajdrihova in Glince. Veliko kolesarjev oznak sicer ne upošteva in vozi naprej po pločniku, s tem pa tvega globo.

V smeri proti središču mesta je problematična tudi točka pri križišču s Čompovo ulico, kjer je znova pretesen pločnik zaradi avtobusnega postajališča. Kolesar se mora pred avtobusnim postajališčem ustaviti in pot nadaljevati po cestišču. V obeh smereh pa se na kolesarski stezi pojavlja tako imenovani rodeo, ker steza prečka dovoze do stavb, zaradi katerih raven kolesarske steze niha.

Občina od pripravljalca projektne dokumentacije zahteva, da površine za kolesarje in pešce načrtuje skladno z veljavno zakonodajo, s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, ki jih je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, in celostno prometno strategijo občine. Pričakovati gre, da bo občina to priložnost izkoristila ter odpravila omenjene in ostale kolesarske pasti, na katere opozarjajo ljubljanski kolesarji.

V Črnučah si želijo varnejših kolesarskih površin

Preureditev površin za pešce in kolesarje bo ljubljanska občina financirala tudi s pomočjo evropskih sredstev. Omeniti velja, da bo občina z evropskimi sredstvi financirala tudi ureditev kolesarskih površin na najpomembnejši vpadnici, na Dunajski cesti. Čeprav bi preureditev potrebovale tudi kolesarske površine ob Dunajski cesti v Črnučah, občina z omenjenim projektom načrtuje obnovitev in podaljšanje kolesarske mreže le do krožišča z Obvozno cesto na Ježici.

Črnučani so v preteklosti že opozarjali, da je kolesarska steza v njihovem naselju potrebna obnove, odpraviti bi bilo treba tudi rodeo zaradi dovozov k stavbam. Glede na to, da je Dunajska cesta prometno zelo obremenjena tudi skozi Črnuče, si tamkajšnji prebivalci želijo, da kolesarska steza od križišča s Cesto Ceneta Štuparja pri Mercatorju do stavbe na naslovu Dunajska cesta 305 v smeri proti središču Ljubljane ne bi potekala po cestišču.

Na vprašanje, zakaj tudi črnuškega dela Dunajske ceste niso vključili v projekt urejanja kolesarskih površin z evropskimi sredstvi, na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet odgovarjajo zgolj: »Tako je bilo odločeno zaradi višine evropskih sredstev, ki smo jih pridobili in ki bodo razporejena na več lokacij, ter tehničnih okvirjev izvedbe projekta.« Kdaj bo ta del Dunajske ceste prišel na vrsto, na oddelku niso odgovorili.