V partnerstvu za okolje (POZ) se zavedajo, kako zelo sta povezani in prepleteni onesnaženje okolja in naše zdravstveno stanje. Kot pravijo: vse, kar gre iz okolja, tudi pride iz okolja. Zato moramo vsi prevzeti odgovornost za zmanjšanje onesnaženosti in zdravje nas vseh.

Glavni cilj njihovih dveletnih aktivnosti bo ozaveščanje in vključevanje v proces okolja in zdravja predvsem mladih, starih od 15 do 29 let. Ti bodo lahko skozi aktivno participacijo v svojih aktivnostih na osebni in družbeni ravni sami spoznali in prepoznali prepletenost dejavnikov okolja in zdravja. Pričakujejo, da bodo mladi razumeli, zakaj in kako soustvarjati čistejše okolje ter s tem vplivati tudi na svoje zdravje. »Mlade bomo k temu najlažje spodbudili, če bodo postali aktivni državljani, ki svobodno izražajo svoja stališča o okolju in zdravju tako osebno kot prek mladinskih organizacij, katerih člani so,« poudarjajo v POZ.

Aktivna mobilnost

Ozaveščati so začeli na družbenih omrežjih, nadaljevali pa bodo z dogodki, kjer bodo združili moči vsi, ki se zavedajo, da je nekje treba začeti. Po njihovem prepričanju je najbolje začeti pri sebi. Velik poudarek bodo posvetili tudi aktivni mobilnosti, kar pomeni, da bodo spodbujali uporabo kolesa ali hoje za odhod v šolo, na fakulteto, v službo in po vsakdanjih opravkih, saj takšna aktivna mobilnost učinkovito prispeva h krepitvi zdravja in k čistejšemu okolju.

Z različnimi akcijami bodo opozarjali tudi na številna napačna ravnanja in prepričanja glede povezanosti okolja in zdravja. Kot pravijo, se bodo osredotočili zlasti na štiri osnovna področja: onesnaženost zraka, smeti, ekstremne vremenske pojave in umazano energijo.

Z onesnaženostjo zraka je povezan razvoj astme, raka, srčno-žilnih bolezni in še bi lahko naštevali, poudarjajo v POZ, kjer si ne zatiskajo oči niti pred tem, da s smetmi, ki jih ustvarjamo s pretirano potrošnjo, vsi skupaj le še dodatno obremenjujemo že tako izčrpano naravo in katastrofalno vplivamo na onesnaženost svetovnih morij, od katerih smo vsi odvisni. Tudi ekstremni vremenski pojavi so posledica vsesplošnega obremenjevanja okolja in posledično tudi vse pogostejši vzrok za slabo zdravstveno stanje ali smrt. Hkrati v POZ opozarjajo tudi, da cena, ki jo s položnicami plačamo za umazano energijo, ki jo pridobivamo iz fosilnih virov, še zdaleč ne pokrije stroškov, ki jih zaradi podnebnih sprememb, onesnaženosti zraka in vodnih virov ter obremenitve Zemlje plačujemo kot družba.

»Kup.smeti ti sledi«

»Začeli smo pri sebi, da bi vplivali še na druge, pravijo in razložijo, da so v želji, da bi se začeli vsi bolj zavedati, kako nam smeti in onesnaženje sledijo povsod v življenju in kako posledično vplivajo na naše zdravje, začeli slediti uporabnikom instagrama. Odprli so štiri profile: kup.smeti, dim.iz.izpušne.cevi, ekstremno.vreme, umazana.energija in začeli slediti uporabnikom instagrama. Tako so ponazorili, da nam vse, kar naredimo okolju, sledi v življenju. Vsi profili ostajajo aktivni in z »onesnaževanjem« digitalnega instagram okolja ozaveščajo o štirih področjih vplivanja na okolje in naše zdravje in jih pozivajo, da začnejo aktivno zmanjševati obremenjevanje okolja in tako pozitivno vplivajo na svoje zdravje in zdravje vseh. V prvi fazi kampanje bodo profili začeli slediti slovenskim uporabnikom instagrama. Posameznik bo dobil obvestilo »kup.smeti ti sledi«, v nadaljevanju pa ga bodo aktivno vključili v soočanje s problematikami, s katerimi vplivamo na zdravje. Profili bodo sledili tudi različnim ustanovam.

»Po naših ocenah bomo tako dosegli vsaj 20.000 ljudi, zlasti mladih. Že jeseni načrtujemo tri dodatne kolesarske zajtrke, šest proaktivnih kavarn, kjer bodo udeleženci razvijali lokalne pobude s področja okolja in zdravja. Najboljše ideje bomo tudi finančno podprli in mentorirali, da jih mladi izvedejo,« je še povedal Tomaž Gorenc. Jeseni bodo organizirali še usposabljanje za mladinske delavce.