Zaradi namestitve strehe nad poletnim gledališčem Križanke so se že tako napeti odnosi med javnim zavodom Festival Ljubljana in Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana dodatno zaostrili. Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek je namreč v dopisu ravnatelju šole Gregorju Marklju očital, da so minuli petek v prostorih šole, ki mejijo na Križanke, pustili prižgane luči, čeprav takrat v šoli ni bilo več nikogar in je bila šola zaklenjena.

»Nepričakovana razsvetljava je motila obiskovalce koncerta in nastopajoče umetnike. Prostori šole pa so ostali razsvetljeni še vso noč po navedenem koncertu,« je zapisal Brlek. »Ne le da ste z vašim ravnanjem motili izvedbo koncerta, s takim ravnanjem ste povzročali tudi negospodarno rabo javnih sredstev,« je z očitki na račun ravnatelja nadaljeval Brlek, ki meni, da je šola s takšnim ravnanjem »pustila nedopustno sporočilo otrokom in šolajoči mladini, ki bi jim morali biti za zgled«.

Iz Brlekovega pisma je med vrsticami razbrati, da so prižgane luči razumeli kot nagajanje šole, saj je Brlek Marklja na koncu dopisa pozval, naj se »tovrstnega nedopustnega ravnanja« vzdrži med jutrišnjim koncertom skupine Laibach s Filharmoničnim orkestrom iz Lvova. Včeraj popoldne smo poskušali pridobiti tudi komentar ravnatelja šole, vendar nam njegovega odziva do zaključka redakcije ni uspelo dobiti.

Spomnimo, spor med Festivalom Ljubljana in srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo oziroma ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je solastnik prostorov šole, se je sprožil letos zaradi namestitve strehe nad avditorijem Križanke. V okviru rekonstrukcije je bilo namreč predvideno, da bodo tudi novo streho vpeli v podstrešje sosednje šolske stavbe. Toda ministrstvo vpetja platnene strehe ni dovolilo, ker da je stavba šole v slabem statičnem stanju. Pri tem so se oprli na poročilo Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Brlek je nedavno predlagal, da bi šolsko poslopje skupaj prenovili, a da bi po prenovi z njim upravljal Festival Ljubljana. Tik pred začetkom novega šolskega leta je Festival Ljubljana gradbeni inšpekciji predlagal, naj zaradi nevarnosti prepove uporabo šolske stavbe.