Kranjska Fundacija Vincenca Drakslerja, ki jo je nedavno preminuli dobrotnik ustanovil leta 2012, ima izredno visok presežek prihodkov nad odhodki, ki znaša okoli 340.000 evrov. Upravni odbor, ki ga vodi občinska uradnica Nada Bogataj Kržan, še ni odločil, kako bodo porabili presežke. Za zdaj je znano le, da naj bi fundacija normalno delala naprej. »Pokojni Vincenc Draksler je poskrbel za nadaljnje delovanje fundacije. Podrobnosti bodo znane potem, ko bo ustanoviteljstvo preneseno na njegovo švicarsko fundacijo,« nam je dejala Bogataj-Kržanova.

Vincenc Draksler je za različne projekte v Kranju in Tržiču namenil več kot dva milijona evrov v denarju in nepremičninah. Najprej je nastal center za odvisnike, ki so končali zdravljenje in naj bi se s pomočjo te ustanove vračali v družbo. Med večja darila Kranjčana, ki je obogatel v Švici, sodita prenova bivše gostilne Pri Blažunu v medgeneracijski center in nakup varne hiše v Kranju. Kot trdi Nada Bogataj Kržan, bo o presežku na računu fundacije odločala družba R&V Draksler Stiftung iz Švice, kamor uprava fundacije pošilja vsakoletna poročila, nato pa se je Vincenc Draksler odločal o obsegu donacij za naslednje leto. Fundacija se operativno ukvarja predvsem z bivšimi odvisniki in njihovim vključevanjem v čim bolj normalno življenje. Tako je v Domu Vincenca Drakslerja na Pristavi pri Tržiču lani v vsem letu bivalo 20 nekdanjih odvisnikov, vključenih pa jih je bilo še okoli 80.

Fundacija kot socialno podjetje

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so. p., že z imenom sporoča, da gre (tudi) za socialno podjetje. Prav na tem področju so od registracije leta 2012 naredili največ in po Gorenjski (največ jih je v Kranju) je vse več trgovin, kjer ponujajo izdelke, ki po zaslugi posameznikov, vključenih v socialni program fundacije, postanejo ponovno uporabni potem, ko jih ljudje odvržejo med odpadke. V občinah Kranj in Radovljica so do zdaj pred propadom rešili že za več kot 50 ton različnih predmetov.

Za razmah te dejavnosti je potrebno dobro sodelovanje s komunalnimi podjetji, fundacija pa je bila do zdaj poleg Drakslerjevih prispevkov financirana tudi z javnim denarjem za različne programe – do zdaj je bilo to okoli 1,3 milijona evrov, največ je prispevala Mestna občina Kranj.

Kot nam je povedala Nada Bogataj Kržan, razen sekretarja vsi iz upravnega odbora delajo prostovoljno in brez plačil. Ugotovili pa smo, da je, na primer, član upravnega odbora fundacije Aljaž Primožič tudi direktor Zavoda Carnus, ki je prav tako socialno podjetje, ki je od Mestne občine Kranj prejelo 16.000 evrov, večino od tega leta 2017, letos okoli 4500 evrov. Predsednik nadzornega odbora fundacije je kranjski župan Boštjan Trilar, Primožič pa je kandidiral na listi njegove stranke. Bogataj-Kržanova je vzbudila pozornost javnosti, ko ji je po smrti zapustil hišo v okolici Kranja brat pravkar preminulega dobrotnika, potem ko mu je prej dolga leta stala ob strani.