Sporni so uradna zaznamka policistov, napisana po tem, ko je Vravnik zahteval odvetnika, in izpovedbe policistov o domnevni Vravnikovi izjavi ter upoštevanje vsega tega v postopku oziroma izrečeni sodbi. Kot navaja višje sodišče, bi morala policija, ko je osumljeni Vravnik po odvzemu prostosti zahteval zagovornika, do prihoda zagovornika oziroma najdlje dve uri od obvestila odložiti vse svoje aktivnosti razen nujnih. A sta policist in kriminalist še pred prihodom zagovornika, pravzaprav le pet minut po odvzemu prostosti in izraženi zahtevi po zagovorniku, sestavila uradna zaznamka o tem, kaj naj bi jima v tistem trenutku v zvezi z očitanim dejanjem izjavil osumljeni. Gre za nezakonita dokaza, na katera se sodna odločba ne sme opirati in ju je treba izločiti iz kazenskega spisa, navaja višje sodišče, ki je sodbo slovenjgraškega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču v novo sojenje pred popolnoma spremenjenim senatom. Glede na to Rotovnik opozarja, da s tem dejansko na slovenjgraškem sodišču ni več na voljo sodnika, ki bi lahko prevzel to kazensko zadevo.