Kot so sporočili iz kranjske policijske uprave, je informacije mogoče dobiti samo osebno, torej z obiskom policijske postaje, ki se nahaja na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju. Podatki o najdenih predmetih so sicer objavljeni na spletni strani policije.

Ob tem so opozorili, da je obveznost poštenega najditelja, da mora najdeno stvar vrniti lastniku ali pa jo izročiti policiji, ki o najdbi sestavi zapisnik. Policija nato išče lastnika najdene stvari in objavi podatke na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bil predmet najden.