Vrhnika nujno potrebuje večje zmogljivosti za zdravstvene storitve, saj vrhniški ZD pokriva tri občine: Vrhniko, Log - Dragomer in Borovnico. Jeseni 2017 je občinski svet na predlog župana sprejel sklep o 2,5 milijona evrov veliki naložbi gradnje prizidka ZD. Nadzorni odbor je gradnjo prizidka odsvetoval, saj da je projekt neprimeren. S kompromisom, da je bila ustanovljena gradbena komisija petih članov, ki bo spremljala gradnjo, smo svetniki gradnjo podprli. Da je z gradnjo nekaj hudo narobe, se je pokazalo že pri temeljih. Zabetonirano stebrišče so morali rušiti. Težave so se kopičile, izvajalec se je zamenjal – zdaj, po eni tretjini zgraditve, gradnja stoji. Zadeva kliče po odgovornosti.

Z vso resnostjo kot član sveta ZD Vrhnika in občinski svetnik opozarjam na resnost problema. Najbolj sta zaradi selitve v neprimerne prostore prizadeti dejavnosti nujne medicinske pomoči in pulmologije. Direktor mora na lastne stroške sanirati posledice, kot so poplave prostorov ob nalivih. Sprašujem se, kam to pelje. Po treh letih se je ZD s pridnostjo vsega kolektiva izvlekel iz 300.000 evrov negativne bilance na 7000 plusa – zdaj pa tole. Bomo videli, kaj bosta na to dejala župan in podžupan.

Vid Drašček, Vrhnika