Kot so napovedali v LMŠ, bodo v postavljenem roku, 30 dneh, računskemu sodišču posredovali odzivno poročilo, iz katerega bo razvidno, da so bili izvedeni popravljalni ukrepi.

Računsko sodišče jim je namreč glede pravilnosti poročanja in pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji izreklo mnenje s pridržkom in zahtevalo tudi odzivno poročilo. Med drugim je sodišče ugotovilo, da stranka LMŠ na posebnem računu ni zbrala sredstev za plačilo stroškov volilne kampanje v skupnem znesku 5425 evrov ter da je s posebnega računa poravnala stroške v skupnem znesku 2924 evrov, ki niso bili stroški volilne kampanje.

Odzivno poročilo pa je sodišče od LMŠ zahtevalo, ker stranka med revizijskim postopkom ni izvedla ustreznega popravljalnega ukrepa, saj skupnega zneska prispevkov pravnih oseb, ki so bili dani v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji, ni nakazala v humanitarne namene. Gre za skupno 6968 evrov.

Kumer: Ne gre za velike nepravilnosti

Prav tako je mnenje s pridržkom sodišče izreklo Kumru, ki je organiziral kampanjo za zmagovalca drugega kroga lanskih predsedniških volitev. V reviziji so med drugim ugotovili, da je Kumer s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnal stroške v skupnem znesku 3353 evrov, ki niso bili stroški volilne kampanje. Prav tako so ugotovili, da prispevkov pravnih oseb, ki so bili zbrani v nasprotju z zakonom, ni v roku nakazal v humanitarne namene. Gre za znesek 940 evrov, ki ga je Kumer v humanitarne namene nakazal med revizijskim postopkom, zato računsko sodišče v tem primeru ni zahtevalo odzivnega poročila.

Kot je za STA pojasnil Kumer, je šlo pri prvi od omenjenih nepravilnost za plačilo najema prostorov za tiskovno konferenco, na kateri je Pahor najavil svojo kandidaturo na volitvah, in najema prostorov za čakanje rezultatov v nedeljo zvečer po drugem krogu volitev. Dejal je, da ni vedel, da to ne spada v volilno kampanjo. Obenem pa je opozoril, da gre za neenakovreden položaj med organizatorji volilne kampanje, ki so pravne, in tistimi, ki so fizične osebe. Če je organizator kampanje politična stranka, lahko ta stroške najema poravna s svojega rednega računa, sam pa bi ob takšnem financiranju s svojega lastnega računa presegel zakonske omejitve.

Glede 940 evrov, zbranih v nasprotju z zakonom, pa je pojasnil, da je šlo za popuste, za katere niti ni vedel. Med njimi je tako po njegovih navedbah popust od ene od revij za objavo oglasne pasice, za katerega se niso dogovorili in tudi ni bil izkazan na računu. Kot je pojasnil, so se po telefonu dogovorili za ceno, in sicer brez popusta, računsko sodišče pa je na podlagi pregleda cenika medijske hiše ugotovilo, da je bila zaračunana cena s 60-odstotnim popustom.

Ocenil je, da ne gre za velike nepravilnosti, in poudaril, da je že med revizijskim postopkom poravnal vse, kar mu je bilo naloženo.