Papež je na čelu organizacije, ki velja za krščansko, tudi papež naj bi bil kristjan. Če se nekdo označuje za kristjana, mora slediti tistemu, katerega ime nosi, to je Jezusu, kajti ta je tudi dejal: »Po njihovih sadovih jih boste spoznali.« (Mt 7,16) Ali papež s svojo cerkvijo res sledi Jezusu?

Jezus je rekel, da je treba ljubiti sovražnike, in kdor prime za meč, bo z njim pokončan. Je torej pacifist. Ali je to tudi papež? Ne. Cerkveni nauk zagovarja vojno. V imenu Boga so umirali milijoni, ne samo v preteklosti, temveč tudi zdaj. Seveda je del Jezusovega nauka tudi zapoved Ne ubijaj. Po tej zapovedi ni dovoljeno ubiti nikogar, tudi živali ne. Cerkev ves čas deluje proti tej zapovedi. Papež celo dopušča smrtno kazen, biblija je polna pozivov k ubijanju. Ker papež stalno krši peto zapoved, ali sledi Kristusu, po katerem se samovoljno imenuje?

Cerkev zahteva, da so otroci krščeni v prvih tednih po rojstvu, po drugi strani pa uči, da je Jezus rekel, da je treba najprej učiti in nato krstiti (Mt 28,19). Gre za očitno nasprotje. Jezus je spoštoval svobodo in je tudi zato rekel, da je treba najprej učiti, torej da se oseba pouči o veri oziroma Bogu, in šele nato krstiti, če se za ta korak odloči. Papež deluje drugače, kot je rekel Jezus, in zahteva od staršev, da otroka takoj po rojstvu krstijo.

Jezus je rekel: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.« (Mt 16, 19–21) Cerkev je neizmerno bogata, saj njeno premoženje po vsem svetu znaša več tisoč milijard evrov. To bogastvo nima z Jezusom ničesar skupnega. Ali papež s svojim nepredstavljivim bogastvom sledi Jezusu? Tistemu, ki je bil tesar in si je sam služil kruh ter ni živel na tuj račun, kot to dela papež s svojo cerkvijo.

Po vsem svetu so kleriki samo v zadnjem času spolno zlorabili na desettisoče otrok. Vse to je cerkev s papežem na čelu sistematično prikrivala in ščitila storilce. »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« je rekel Jezus. (Mt 25,40) Kleriška pedofilija je torej glede na navedene besede napad na Jezusa, saj so kleriki storili zlo otrokom? Ali pomeni katoliška pedofilija in papeževo prikrivanje te sledenje Jezusu?

Papež je na vrhu hierarhičnega sistema. »Ko je krščenec postal ud Cerkve, ne pripada več sam sebi, temveč tistemu, ki je umrl in vstal za nas. Od tedaj naprej je poklican k temu, da se podreja drugim, da jim služi v občestvu Cerkve, da je cerkvenim predstojnikom poslušen ter jih uboga in da jih upošteva s spoštovanjem in ljubeznijo,« piše katekizmu. Kaj ima to skupnega Jezusom? Ta je namreč rekel: »Vi pa si ne pravite 'rabi', kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite 'oče', kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.« (Mt 23, 8–10) Cerkev imenuje papeža sveti oče, po drugi strani pa v molitvi Očenaš govori o tem, da je Sveti oče v nebesih. Če je Sveti oče v nebesih, zakaj potem cerkev imenuje za svetega očeta nekoga, ki je na zemlji? Kaj imajo nazivi papež, kardinal, škof… skupnega z Jezusom? On je govoril o bratih in ne o hierarhiji. Ali cerkev s papežem sledi Jezusu?

Dejstvo je, da papež s svojo cerkvijo ne sledi Kristusu. To nesledenje je sistemske narave, saj je vtkano v samo katoliško doktrino in ne gre za posamezne napake ali zmote. Ni mogoče biti istočasno katolik in kristjan, kajti oba nauka se razlikujeta. Papež je katolik in ne kristjan, cerkev je katoliška in ne krščanska, član te cerkve pa je katolik in ne kristjan.

In če papež ne sledi Kristusu, komu potem sledi? Mogoče bogu podzemlja?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah